2014-05-23 16:55Bloggpost

EU-valet påverkar arbetet mot skatteflykt

null

Blogg: EU-valet påverkar arbetet mot skatteflykt

En del företag och enskilda individer betalar mindre skatt än de borde. Skatteflykt existerar på grund av kryphål i skattelagstiftning, för att individer och företag har skapat system för skatteflykt och för att skatteparadis undergräver andra länders kapacitet att driva in skatt. Skatteflykt påverkar oss alla eftersom det handlar om pengar som kunde bidragit till finansieringen av samhällstjänster som vård och skola.

  • Varje år går EU miste om skatteintäkter på 1 000 miljarder euro.
  • Fattiga länder förlorar 950 miljarder dollar i olovliga finansiella flöden varje år - sju gånger så mycket som de får i bistånd.
  • Mellan 21 000 och 32 000 miljarder dollar göms i skatteparadis av enskilda individer, lika mycket som USA:s och Japans sammanlagda BNP.
  • ExxonMobil tjänar över 5 miljarder euro i Spanien – och får 1,5 miljoner euro i skatteåterbäring, och Google betalar bara 3,2 procent i skatt på all vinst de gör utanför USA.

Problemet är världsomfattande. Det påverkar oss i Europa likväl som det påverkar arbetare i fattiga länder. Men på grund av Lissabonfördraget har EU förbundit sig att säkerställa att all EU:s politik är samstämmig med utvecklingsmålen – att föra en samstämmig politik för utveckling. Alltså måste EU hantera problemet, och har tagit ett första steg i rätt riktning.

En viktig pusselbit i att förhindra skatteflykt är ökad transparens kring vem som äger vad, vem som betalar skatt, hur mycket och var. Ju mer transparent skattesystemet är, desto svårare att fuska ostraffat. Och ju bättre informerad allmänheten är, desto bättre är människor positionerade att utkräva ansvar och att regeringen adresserar problemet. Transparens kan få människor att kräva svar på frågan om varför företag har dotterbolag i skatteparadis som de inte har någon verksamhet i?

EU och Europaparlamentet går i täten i kampen mot skatteflykt. Parlamentet har lyssnat på de medborgare från Europa och utvecklingsländer som krävt mer rättvisa på skatteområdet och lagstiftning som ökar transparensen kring var många multinationella företag har verksamhet och var de betalar skatt.

Svårt veta vad multinationella företag gör i olika länder
I dag är det svårt att få en detaljerad bild av vad multinationella företag gör. De må publicera rapporter om den globala verksamheten, men har ingen skyldighet att informera om vilken typ av verksamhet de har i de länder de finns i, till exempel vilka dotterbolag de har och var, hur många anställda dotterbolagen har, hur stor vinst eller förlust de gör och hur mycket skatt de betalar. Eller om företagen betalar skatt i det land de är verksamma i?

Utan information om verksamheten på landnivå är det omöjligt att veta om företagen betalar så mycket skatt som de borde i de länder där källan till inkomsten finns och där verksamheten utförs. Med andra ord: utan sån information kan du inte veta om det faktum att Google bara betalar 3,2 procent i skatt på vinster gjorda utanför USA är på bekostnad av skattebetalare i Europa eller i andra länder.

Vad gör EU?
EU-kommissionen tog ett första steg i slutet av 2011 med ett förslag om att multinationella företag som är verksamma inom utvinnings- och skogssektorn skulle offentliggöra vad de betalar till olika statskassor för att få utvinna samma länders naturresurser. Tanken var att öka de multinationella företagens ansvar särskilt i utvecklingsländer där naturresurser är en viktig källa till välstånd.

Europaparlamentet tog en än mer ambitiös position 2012 genom att ta bort undantag som försvagade lagen, och föreslog samtidigt en utvidgning till andra sektorer såsom bank-, telekommunikation- och byggbranschen. Företagslobbyisternas argument, att ökad transparens skulle tvinga företag i konkurs eller försvaga deras konkurrenskraft gentemot företag utanför EU bemöttes med att även amerikanska, kinesiska och brasilianska företag måste följa lagen så länge de är noterade på europeiska börser. Parlamentets position behölls dock inte helt i den slutgiltiga texten som fick kompromissa med de medlemsstater som ville ha ett mindre ambitiöst förslag. Men Europaparlamentet spelade en nyckelroll i att förstärka det ursprungliga förslaget och bidrog till att starta en debatt i EU om transparensen hos multinationella företag.

Debatten bidrog också till att nästa, än viktigare steg togs. År 2013 införde EU-parlamentet strikta krav på transparens i ett direktiv om reglering för banker. Det innebar att banker snart måste redovisa verksamhet i varje land som de är aktiva i; hur många anställda de har, hur stor vinst de gör, vilka skatter de betalar och vilka tillgångar de äger. Detta tack vare EU-parlamentariker övertygade om hur vikten av att bekämpa skatteflykt, med kunskapen att banksektorn är en aktör och möjliggörare för skatteflykt. Parlamentet lyckades även övertyga medlemsstaterna att stötta förslaget, något som överraskade finanslobbyn.

Resultatet?
Från och med 2015 kommer vem som helst att kunna hitta information om skattebetalningar som europeiskt baserade eller börsnoterade multinationella företag inom utvinnings-, avverknings-, och banksektorn gör i varje land de verkar i. Dessutom kommer man att kunna se hur europeiska bankers internationella struktur ser ut och därmed om en stor andel av deras aktiviteter sker i skatteparadis. Därmed kan viktiga frågor ställas om huruvida de hjälper skattesmitare att gömma sina pengar.

Parlamentets agerande visar att institutionen kan fatta avgörande beslut i kampen mot skatteflykt, beslut som bidrar till att skapa rättvisa skattesystem. EU-institutionerna anklagas ofta för att vara distanserade från medborgarna, men detta exempel visar på motsatsen.

Du kan avgöra framtiden.
På söndag är det val till Europaparlamentet. Din röst kommer att göra skillnad för de kommande fem åren. Det finns en risk att kandidater från flera nationalistiska partier, som inte har sociala frågor i centrum i sina agendor, väljs in. Det kommer att göra det svårare att skapa konsensus, och stå i vägen för fler framsteg mot rättvisa skatter och ökad transparens. Du har rätt att bestämma vem som kommer att representera dig i Europa – vem vill du att det blir?

Blogginlägget är en fritt översatt version av inlägget ”Story of change: MEPs advance tax justice” från CONCORD Europas kampanj The Europe We Want

Översättning: Anna Blücher


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.