2014-05-08 11:53Nyheter

Mest aktiva ledamöterna inom EU:s utvecklingpolitik

null

Europaparlamentet är en klar maktfaktor inom EU, och med rätt strategi kan enskilda parlamentsledamöter påverka unionens politik. Det visar den kartläggning av svenska EU-ledamöters aktivitet i utvecklingsrelaterade frågor som CONCORD Sverige genomfört.

Syftet med enkäten är dels att undersöka hur aktiva svenska ledamöter varit i utvecklingsfrågor, dels att kartlägga och visa vilka olika strategier de har använt sig av i sitt arbete.

Resultatet visar att långt ifrån alla ledamöter har prioriterat globala frågor – skillnaderna mellan olika ledamöters aktivitetsgrad varierar kraftigt, även inom samma parti. I kartläggningen har ledamöterna fått poäng utifrån hur mycket de arbetat med att driva utvecklingsfrågor under mandatperioden. Poängsättningen visar inte bara i vilken utsträckning de har fokuserat på dessa frågor utan även att de mest aktiva har använt sig av olika sätt för att påverka besluten i EU-parlamentet; i form av att ingå i utskott och delegationer, att ha uppdrag som föredragande samt göra inlägg och ställa frågor och på så sätt formulerat parlamentets åsikter.

Flest poäng har Alf Svensson (KD), Isabella Lövin (MP), Mikael Gustafsson (V) och Olle Schmidt (FP) fått. Isabella Lövin har under mandatperioden fokuserat på arbetet med att göra EU:s fiskeripolitik mer samstämmig med utvecklingspolitiken, Alf Svensson har genom sin plats i utvecklingsutskottet bland annat varit ansvarig för betänkandet om utveckling och handel, Mikael Gustafsson har genom sitt arbete i utskottet för jämställdhet och utskottet för utveckling arbetat för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i EU:s utvecklingspolitik, och Olle Schmidt har i flera fora arbetat för mänskliga rättigheter, och även ingått i den parlamentariska AVS-EU-församlingen som består av folkvalda från EU och 78 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Läs hela kartläggningen här:
Kartläggning_EUval14Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.