2014-06-09 14:00Nyheter

Rapport: Privata sektorns roll för global utveckling

null

Den privata sektorn får att större utrymme i utvecklingsdebatten och globala utvecklingsprocesser. Teorin är att en aktiv privat sektor kan bidra till att skapa arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur väntas bidra till fattigdomsbekämpning. Men vad som menas med privata sektorn, och vilken roll den bör ha, är inte alltid glasklart. CONCORD Sverige har kartlagt den privata sektorns roll och förekomst i Post2015-agendan, åtagandena om utvecklingseffektivitet. Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.