2014-08-29 14:41Nyheter

Uppstart för EYD2015

null

Den 28 augusti hölls ett uppstartsmöte för EYD2015 - European Year for Development - i Europahuset i Stockholm. Arrangörer var UD, Sida, EU-kommissionen i Sverige och CONCORD Sverige. Deltagare från myndigheter, organisationer och andra kom till mötet för att få information om vad EYD2015 är och hur arbetet med att uppmärksamma året i Sverige kommer att gå till.

CONCORD var ursprungligen initiativtagare till att utveckling skulle vara 2015 års tema i EU - där varje år bär sitt eget tema - inte minst på grund av att millenniemålen går ut och ska ersättas av en ny hållbar utvecklingsagenda. Därmed kommer CONCORDs olika nationella plattformar att vara engagerade under året, och lägga ett särskilt fokus på att öka kunskapen om EU som utvecklingsaktör hos flera olika målgrupper, tillsammans med medlemsorganisationer och andra aktörer. För CONCORD är året ett ypperligt tillfälle och draghjälp åt utvecklingsfrågor med ett EU-perspektiv; vad har EU åstadkommit på området och vad återstår att göra? Vad ska EU ta med sig i förhandlingarna i post-2015 processen och hur går EU:s samstämmighetsarbete?

Under hösten kommer CONCORD Sverige på egen hand och i samarbete med medlemsorganisationer, Sida, UD och andra aktörer att planera för hur EYD kan uppmärksammas på olika sätt.

Vill du veta mer? Hör av dig till jenny.haraldsson.molin@concord.se

Läs även mer här och hos CONCORD EuropaOm CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.