2021-06-22 04:00Pressmeddelande

38 organisationer granskar Sveriges genomförande av Agenda 2030

I år är det dags för Sveriges regering att lägga fram sin frivilliga rapport om genomförandet av Agenda 2030 vid FN:s högnivåmöte i juli. 38 organisationer, medlemmar i plattformen CONCORD Sverige, har gjort en egen granskning av hur Sveriges politik påverkar hållbar utveckling globalt.

 

Det är framförallt hanterandet av målkonflikter som kritiseras i de 38 organisationernas granskning; när de höga ambitionerna om att vara världsledande i arbetet för global hållbar utveckling krockar med andra, mer kortsiktiga intressen. Ett tydligt exempel som också lyfts i tidigare granskningar är Sveriges vapenexport till bland annat Jemen.

– De sex första åren av kriget i Jemen exporterade Sverige vapen till sex av de stridande parterna, trots misstankar om krigsförbrytelser och rapporter om att svenskt krigsmateriel kan ha använts. Samtidigt agerar den svenska regeringen medlare i konflikten, stoltserar med en feministisk utrikespolitik, och har bidragit med omfattande humanitärt bistånd till landet, säger Gabriella Irsten, ansvarig för politisk påverkan på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

 

Organisationerna bakom rapporten lyfter också kravet på en ny handlingsplan för regeringens genomförande av agendan. Utan en handlingsplan är det svårt att följa upp, få inblick och granska regeringens arbete.

– Global hållbar utveckling tar tid, kräver långsiktighet och nytänkande bortom specifika politikområden. Regering och riksdag behöver med förnyad energi visa kraft och mod när det nu krävs en ny vass handlingsplan som kan bidra till att lösa de problem vi kämpar mot klockan för att lösa, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare för ForumCiv.

 

Sverige har potentialen att vara en global förändringsaktör för Agenda 2030 idag och bortom år 2030. På flera områden får regeringens politik bra betyg. Det gäller till exempel den feministiska utrikespolitiken och arbetet med att lyfta jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter globalt. På klimatområdet får regeringen beröm för klimatfinansieringen och arbetet med en rättvis omställning. När det gäller företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö behöver en utredning för en lag i Sverige göras och kraven på myndigheters upphandlingar skärpas.

 

– Företagen är avgörande för att vi ska nå målsättningarna inom Agenda 2030, både när det gäller finansiering och hur de agerar med hänsyn till mänskliga rättigheter. Regeringen behöver skyndsamt utreda hur en lag kan utformas som premierar hållbart svenskt företagande i världen, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

 

En viktig förutsättning för att nå de Globala målen är åtagandet om att ingen ska lämnas utanför. Det lyfte Sverige under förra årets högnivåmöte och det lyfts fram i propositionen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 som riksdagen antog förra året.

 

Ett kapitel i granskningen behandlar utvecklingsfinansiering, det vill säga hur de Globala målen för hållbar utveckling ska finansieras. Här rekommenderar författarna att Sverige stödjer en offentlig land-för-land rapportering för att motverka skatteflykt och att ligga på andra rika länder om att uppfylla sina biståndsåtaganden. 

 

 

Presskontakt:

Christina Wassholm, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige

Tel: 070-405 32 28

 

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect.

Tel: 076-627 27 74 

anna.tibblin@weeffect.org

 

Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv

Tel: 072 070 45 82
anna.stenvinkel@forumciv.org

 

Gabriella Irsten, ansvarig politisk påverkan, IKFF

Tel:073 687 19 82

gabriella.irsten@ikff.se

Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 81 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm

Relaterad media