2018-05-22 06:00Pressmeddelande

Akut läge för demokratins försvarare!

null

Akut läge för demokratins försvarare!För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. De här exemplen finns med i en ny rapport om de ökade hoten mot demokratin globalt. I rapporten föreslås politiska åtgärder för att vända situationen.

Världsläget för demokratin och mänskliga rättigheter är akut. Den slutsatsen drar 18 svenska organisationer i rapporten ”Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”. Under 2017 backade den demokratiska utvecklingen i fler länder än den gick framåt i. Endast tre procent av världens befolkning lever i vad som kan anses vara öppna samhällen

– Människor dödas när de står upp för sina rättigheter och demokratin i världen går inte framåt, den backar. Det är Sveriges ansvar att driva att EU och medlemsstaterna lever upp till sina åtaganden och ser till att människorättsförsvarare skyddas. När så inte sker måste det lyftas i den politiska dialogen, säger Georg Andrén, ordförande för CONCORD Sverige som är en plattform med 62 organisationer som arbetar tillsammans för rättvis och hållbar utveckling.

Under 2017 mördades fler än 300 människorättsförsvarare. Exploateringen av naturre­surser och efterfrågan på mark ses som bidragande orsaker till den förvärrade situationen.

– Hoten riktar sig ofta mot människor som försvarar mark och naturresurser, däribland urfolk som ofta bor i och har sin försörjning av attraktiva naturområden. Våldet sker i princip alltid i samband med stora utvinnings- och exploateringsprojekt, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen som samarbetar med utsatta miljöförsvarare över hela världen.

Rapporten beskriver hur hoten mot människors rätt att organisera sig slår mot flera olika grupper. Bland annat märks en negativ trend för religions- och övertygelsefriheten i världen.

– Tre fjärdedelar av världens befolkning bor i länder med starka begränsningar av rätten till religions- och övertygelsefrihet, och det hotar även andra mänskliga rättigheter. Sveriges politik måste stärkas, till exempel med politiskt stöd till människor som trots hoten står upp för denna rättighet, säger Anders Malmstigen, generalsekreterare för Svenska missionsrådet, en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer.

Rapporten visar också att fackliga rättigheter inskränks. I allt fler länder mördas fackligt aktiva på grund av sitt engagemang och antalet länder där arbetstagare utsatts för våld ökade kraftigt mellan 2015 och 2017, från 36 till 59.

– Den här negativa utvecklingen måste kritiseras öppet från svenskt håll. Regeringen behöver också se till att fackföreningar som berörs av svenska investeringar får inflytande över hur investeringarna genomförs. Regeringen kan inrätta arbetsmarknadsråd på svenska ambassader och se till att handelsfrämjande delegationer alltid inkluderar en facklig representant, säger Rosmarie Strasky, t.f. kanslichef på Union to Union som med sina medlemmar LO, TCO och Saco stödjer internationellt fackligt utvecklingssamarbete.

Demokratins tillbakagång slår hårt mot kvinnors rättigheter och jämställdhet globalt. Rapporten rekommenderar bland annat att Sverige ökar sitt ekonomiska stöd till underfinansierade organisationer som drabbas av den negativa utvecklingen, inte minst de som drivs av kvinnor och hbtqi-personer. Rapporten föreslår också att regeringen skärper kraven på svenska företag när det gäller att respektera mänskliga rättigheter och skydda människorättsförsvarare.

Om CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space:
CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space bevakar och analyserar hoten mot människors rätt att organisera sig och göra sina röster hörda. Följande organisationer i arbetsgruppen står bakom rapporten: Diakonia, ActionAid Sverige, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska missionsrådet (SMR), Individuell Människohjälp (IM), Kvinna till Kvinna, PMU, Silc, Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Världsnaturfonden WWF, Fair Action, Afrikagrupperna, RFSU, Union to Union, Forum Syd, Rädda barnen och Plan International Sverige.

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 62 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.