2015-11-26 14:49Pressmeddelande

Biståndsutmaningar till regeringen

Regeringen tar rekordhöga summor från biståndsbudgeten för flyktingmottagandet i Sverige. Dessa avräkningar ur biståndet får allvarliga konsekvenser för människor som lever i fattigdom och utsatthet. Sverige ska ha en solidarisk och human flyktingpolitik. Men världens fattiga ska inte betala för Sveriges flyktingmottagande.

Medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp, som årligen lanserar AidWatch-rapporten där  europeiskt och svenskt bistånd granskas, har skickat en lista med de främsta utmaningarna för det svenska biståndet och rekommendationer till regeringen.

Välkommen till lansering av AidWatch-rapporten 2015 med debatt om Sveriges främsta biståndsutmaningar fredagen 27/11 kl.  08.30 - 10.30 på Saturnus Konferens, Södermalm

Anmäl dig här!

Medlemmar i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp är: Diakonia, Forum Syd, Union to Union, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, We Effect och Världsnaturfonden WWF

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.