2019-07-05 15:26Pressmeddelande

Concord deltar i FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling

null

En delegation från det svenska civilsamhället deltar tillsammans med socialminister Annika Strandhäll och andra aktörer under FN:s högnivåmöte om hållbar utveckling. Under mötet, 9-18 juli, kommer rapporter från 47 länder läggas fram och framtiden för Agenda 2030 och Globala målen att diskuteras. Högnivåmötet avslutas med ministermöte.

 Under två veckor i juli äger den årliga högnivåkonferensen om Agenda 2030 med Globala målen om en hållbar utveckling rum i New York inom ramen för FN. Här kommer olika aktörer samtala att gå igenom rapporter som visar hur genomförandet av Agenda 2030 går.

Agenda 2030 med Globala målen är en överlevnadsplan för vår gemensamma framtid och handlar om att vi tillsammans ska arbeta för ett samhälle och en ekonomi som inte överutnyttjar planetens resurser – där ingen lämnas utanför. Temat för sommarens möte är att stärka människor och försäkra sig om inkludering och jämställdhet. De mål som är i fokus under mötet är god utbildning för alla (mål 4), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), minskad ojämlikhet (mål 10), bekämpa klimatförändringarna (mål 13), fredliga och inkluderande samhällen (mål 16), genomförande och globalt partnerskap (mål 17).

Under högnivåmötet kommer vi att kunna bekräfta arbetet mot en hållbar och jämställd värld och lära tillsammans med kollegor runt om i världen.

- Det är ett unikt möte för samtal och ömsesidigt utbyte av lärdomar, säger Sofia Svarfvar, policysamordnare på CONCORD Sverige. Civilsamhällets bidrag kommer att visa sig vara av kritisk betydelse för att Globala målen gäller alla.

Sverige skickar en stor officiell delegation, som leds av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och där CONCORD Sverige deltar tillsammans med en rad medlemmar: Svenska FN-förbundet, LSU, Forum Syd, Union to Union, Life and Peace Institute, Naturskyddsföreningen, Act Svenska kyrkan samt RFSL.

På mötet börjar med en del där delegationer från FN:s medlemsstater – både myndigheter och civilsamhällesorganisationer – möts och diskuterar och det avslutas med ett ministermöte och rapporteringar från 47 olika nationer.

Under årets högnivåforum är CONCORD Sverige med och arrangerar tre olika sidoevent tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetspartners, ett om hållbar försörjning, ett om civilsamhällets roll i Agenda 2030 - Inga mål utan civilsamhället – samt ett om hur åtagandet i Agenda 2030 att ”ingen ska lämnas utanför” ska kunna stärkas och förverkligas.

- Civilsamhällets roll och röst är avgörande för att Globala målen ska nås. Vi ser särskilt ett ökande hot mot miljörättsförsvarare. Det är något vi kommer att framföra under årets möte i New York säger Victor Åström, ledningsstrateg för Agenda 2030 på Naturskyddsföreningen, som kommer att vara på plats i New York. 

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 65 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.