2017-02-08 12:44Pressmeddelande

​Dags att ändra riktning på EU:s flyktingpolitik

null

I dag träffas EU:s ministrar för att utvärdera den ett år gamla handlingsplanen för migrationssamarbetet med afrikanska länder. Mötet äger rum bara några dagar efter det kontroversiella beslutet om samarbete med Libyen. CONCORD Sveriges expertgrupp för migration uppmanar ministrarna att omedelbart ändra riktning på den förda politiken, från att stänga EU:s yttre gränser till att stå upp för migranters och flyktingars mänskliga rättigheter.

– De politiska misstagen upprepas. Nu senast genom det nya samarbetet med Libyen som är ytterligare ett exempel på en migrationspolitik där människor på flykt, inte minst barn, får sina rättigheter kränkta. Politiken innebär att familjer tvingas tillbaka till länder där de utsatts för krig, förföljelse, tortyr, våldtäkter och exploatering. Vi vill i stället se ett EU som värnar om flyktingars rättigheter, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

CONCORD Sveriges expertgrupp för migration har tidigare varnat för att EU felaktigt prioriterat säkerhetspolitik och gränsbevakning på bekostnad av migranternas och flyktingarnas mänskliga rättigheter. Inför dagens högnivåmöte i Valetta backas kritiken upp av en utvärdering som MADE, Migration and development Civil Society Network, gjort av den handlingsplan som antogs vid Valettakonferensen i november 2015.

Handlingsplanen består av fem fokusområden:

  1. Arbeta med grundorsakerna till, och de positiva effekterna av, migration
  2. Arbeta för fler lagliga vägar för migranter och flyktingar
  3. Arbeta med ökat skydd och rätten till asyl
  4. Stärkt gränsbevakning för att förhindra människosmuggling
  5. Återvändande, återtagande och återintegrering

Ett år efter Valettakonferensen står det klart att EU:s arbete framförallt har fokuserat på punkterna fyra och fem, det vill säga att hindra människor från att ta sig till EU och att skicka tillbaka människor. CONCORD uppmanar nu ministrarna att istället prioritera de tre första åtgärdspunkterna i handlingsplanen. Det är nödvändigt för att länderna ska kunna leva upp till sina åtaganden om de globala hållbarhetsmålen och New York-deklarationen om flyktingar och migranter.

– På bara ett år har EU:s ledare visat sig beredda att gå oerhört långt för att hindra människor från att ta sig till EU. De uppgörelser som gjorts med bland annat Turkiet, Afghanistan, och nu också Libyen, är oerhört kontroversiella och får omänskliga konsekvenser. Det gör att vi tvingas ifrågasätta EU:s värderingar och internationella åtaganden för migranters och flyktingars rättigheter. Det här är en politisk utveckling som måste få ett stopp, säger Ann Svensén, generalsekreterare på IM.

CONCORD Sveriges expertgrupp för migration vill att EU istället ska:

  • Säkerställa säkra och lagliga vägar för människor på flykt genom att utöka antalet kvotflyktingar, öka möjligheterna till familjeåterförening, utfärda fler humanitära visum och arbeta för ökad rörlighet för migranter mellan EU och Afrika.
  • Värna om rätten till asyl och arbeta för ökat skydd av alla migranters rättigheter.
  • Ta vara på och förstärk migrationens positiva utvecklingseffekter, genom att bl.a. sänka kostnader för remitteringar och genom ett utvecklat samarbete med diasporagrupper.

Afrikagrupperna
Erikshjälpen
Forum Syd
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet -IKFF
IM- Individuell Människohjälp
Kvinna till Kvinna
MÄN
Praktisk Solidaritet
PRO Global
Rädda Barnen
Svenska Freds- och skiljedomsföreningen
Svenska kyrkans internationella arbete

Under samordning av CONCORD Sverige

CONCORD Sverige representerar knappt 60 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.