2018-10-18 19:39Pressmeddelande

EU-beslut drabbar de mest utsatta

EU är på väg att outsourca ansvaret för människor på flykt till länder som struntar i mänskliga rättigheter.  På dagens EU-toppmöte prioriterade Europas ledare att skynda på en ny lagstiftning kring återvändande och att ytterligare stärka kust- och gränsbevakningen för att stoppa dem som flyr.

Det förslag om “asylcenter” som lanserades på förra EU-toppmötet i juni ligger fast. Europeiska rådet kommunicerade att man vill fortsätta arbetet med samtliga delar som föreslogs i somras. Tanken är att ansvaret för att hantera migranter läggs ut på länder utanför EU, framför allt i norra Afrika, trots att flera av dessa länder bevisligen kränker mänskliga rättigheter.
- Rätten att söka asyl är en central del av de mänskliga rättigheterna och går inte att outsourca, särskilt inte genom att skicka människor till länder där vi vet att rättigheter inte respekteras, säger Eliot Wieslander från Läkare i Världen.

EU:s ledare sa också att de eftersträvar bredare partnerskap med tredje länder.
- Den koloniala idén om att EU ska etablera asylcenter i andra länder kommer aldrig att fungera. Det bredare partnerskap de pratar om finns det inget stöd för, säger George Joseph från Caritas.

Lagstiftningen som föreslås kring återvändande innebär att själva asylprocessen ska snabbas upp och att asylsökande som vill överklaga ett utvisningsbeslut måste göra det inom loppet av fem dagar. De som nekas får max upp till trettio dagar att återvända frivilligt, men varje medlemsstat kan bestämma om en kortare tidsfrist.
– Detta drabbar självklart de mest utsatta och traumatiserade värst. Förslagen lämnar också många frågetecken om hur rätten till individuell prövning ska kunna garanteras, säger, Eliot Wieslander från Läkare i Världen.

Europeiska rådet sa också att mer ska göras för att underlätta effektivt återvändande genom bland annat Turkiet-samarbetet. EU har mot en betalning på 6 miljarder euro över två år kunnat skicka tillbaka migranter från de grekiska öarna till Turkiet. Den så kallade överenskommelsen förslogs i juni att utvidgas till att gälla samtliga EU-länder.
- EU tar inget ansvar för mänskliga rättigheter när det inte utvecklar säkra och lagliga vägar. Den enda vägen framåt är att vi visar solidaritet med människor på flykt, säger George Joseph från Caritas.

Presskontakter:

Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen, eliot.wieslander@lakareivarlden.se, 073-6731663.

George Joseph, ansvarig för migration Caritas, gjoseph@caritas.se, 070-963 45 01

Christina Wassholm, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, christina.wassholm@concord.se, 070- 405 32 28

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 63 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för migration jobbar för att Sveriges och EU:s migrations- och utvecklingspolitik ska stötta rättigheter för människor på flykt på bästa sätt. Idag befinner sig över 68,5 miljoner människor på flykt från förtryck, förföljelse, väpnad konflikt och könsrelaterat våld världen över. Bristen på säkra och lagliga vägar gör att dessa människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare. EU:s restriktiva migrationspolitik måste sluta att bidra till det och på allvar ta sin utgångspunkt i de Europeiska värderingarna och mänskliga rättigheter.

I arbetsgruppen för migration och utveckling ingår Caritas, Erikshjälpen, Individuell människohjälp, IKFF, Islamic Relief, Läkare i Världen, Rädda barnen, Sveriges Kristna Råd, LSU och RFSL.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.