2019-11-21 06:00Pressmeddelande

EU:s bistånd missar målet – Sverige måste driva på

Den årliga granskningen av EU:s bistånd visar att EU inte prioriterar de mest utsatta människorna i de minst utvecklade länderna. För att nå de Globala målen i Agenda 2030 är det just de människorna och länderna som behöver få stöd för att förbättra sin situation. Sverige har en viktig roll att spela i EU, då svenskt bistånd lyckas bättre med åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.

Det är den europeiska biståndsplattformen CONCORD Europa som idag släpper sin årliga AidWatch-rapport. Den riktar skarp kritik mot delar av EU:s bistånd, både vad gäller nivå och inriktning. Trots målet att EU:s bistånd ska uppgå till 0,7 procent av unionens BNI går utvecklingen för andra året i rad i motsatt riktning. 2018 sjönk det till 0,47 procent av BNI. Med den här takten kommer det att dröja till 2061 innan EU uppnår den utlovade nivån på stödet till människor som lever i fattigdom. 

- EU gör dubbelfel. Minskat bistånd är ett svek mot de fattiga, men också mot medlemsstaternas egna medborgare. Klimatkris och ökad hunger har inga gränser. Utveckling måste bygga på ett verkligt och globalt samarbete, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

AidWatch-rapportens huvudrekommendation är att EU måste anta en konkret strategi för genomförandet av de Globala målen i Agenda 2030. Där ingår åtagandet att ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind), och här har biståndet en unik roll att spela för de som är mest utsatta. Rapporten visar att väldigt få av EU-medlemsstater har en genomtänkt strategi i sitt internationella bistånd för vad det konkret innebär att se till så att ingen lämnas utanför. EU:s bistånd prioriterar inte heller de länder där många människor lämnas utanför nu och i framtiden.

- För att ingen ska lämnas utanför krävs att politiker tar större ansvar för att stödet når de som har det tuffast och är mest diskriminerade. Dessutom behöver biståndsgivare förbättra sina analyser och sin uppföljning för att bidra till förändring. Det är framför allt i de länder där fattigdomen är mest utbredd och förmågan att nå de Globala målen som minst som behoven är som störst, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare för Forum Syd.

Sverige får gott betyg i AidWatch-rapporten vad gäller både nivå på biståndet och hur svenskt bistånd är inriktat på att nå de som lever i svårast förhållanden. Det finns alltså skäl för Sverige att driva ett mer aktivt påverkansarbete inom EU eftersom Sveriges röst har stor tyngd i sammanhanget. 

Rapporten visar att EU:s bistånd tappar fokus på de insatser forskningen visar är effektiva. En majoritet av medlemsstaterna har exempelvis blivit sämre på att anpassa sina strategier efter mottagarländernas prioriteringar – en grundläggande faktor för effektivitet. Dessutom är investeringarna i jämställdhet och civilsamhället fortsatt låga – trots att det är nyckelfaktorer för en inkluderande utveckling. Rapporten varnar för att EU:s egenintresse är viktigare än ländernas behov när biståndet utformas. När EU utformar biståndet för att hejda migration till Europa går stödet inte till de länder som är fattigast – i strid mot internationella åtaganden.

- Vill vi ha en hållbar utveckling och uppfylla de Globala målen, måste vi arbeta för att det sker globalt. Vi kommer aldrig att uppnå en hållbar utveckling genom att bygga högre murar mot de som står utanför. Mer samarbete för att alla ska få det bättre är enda sättet, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

 

Kontakt till talespersoner:

Act Svenska Kyrkan
Pressekreterare Stefan Håkansson, tel: 0768-00 01 02

Forum Syd
Policyrådgivare Anna Blücher, tel: 08-506 371 31

We Effect
Press- och påverkansansvarig Marcus Lundstedt, tel: 072-070 97 21

CONCORD Sverige
Kommunikationsansvarig Christina Wassholm, tel: 070-405 32 28Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 71 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm

Relaterad media