2019-12-11 15:25Pressmeddelande

EU:s bistånd riskerar urvattnas

När EU:s statschefer nu möts i Bryssel för årets sista toppmöte ska budgeten för de kommande sju åren förhandlas. I förslaget från det finska ordförandeskapet har utrikes- och biståndsbudgeten skurits ner. CONCORD Sverige uppmanar svenska regeringen att slåss för att EU fortsatt ska vara en stark global aktör.

EU:s nästa långtidsbudget täcker perioden 2021-2027. Förhandlingarna har pågått länge och går nu in i sin mest intensiva fas. De präglas framförallt av olika länders ställningstagande till storleken på budgeten, där Sverige driver en restriktiv linje. CONCORD Sverige har tillsammans med den europeiska plattformen CONCORD Europa följt förhandlingarna om särskilt budgetlinjen för EU:s externa arbete sedan starten. Nedskärningarna riskerar få stora konsekvenser för klimatmålen, fattigdomsbekämpning och hela Agenda 2030.

Det finns en överhängande risk att det blir just budgeten för det externa arbetet som det skärs ner i ytterligare under toppmötets förhandlingar, då få medlemsstater prioriterar det avsnittet. Därför är Sveriges röst viktig i sammanhanget.

- Vi uppmanar Sverige att verkligen ta fajten för en ambitiös budget för EU:s externa arbete som nu föreslås bli mindre. Vi förutsätter att Sverige tar sitt globala ansvar och driver detta trots sin hållning om budgetrestriktivitet. Den får inte gå ut över EU:s globala roll och unionens möjligheter att bidra till Agenda 2030. Den här budgeten är avgörande för om vi ska nå de globala målen, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare på Forum Syd.

I kapitel 6, Grannskapet och världen, ryms EU:s biståndsbudget. Där finns flera oroväckande förslag som CONCORD Sverige vid upprepade tillfällen uppmanat Sveriges regering att ta ställning mot. Ett är den kraftiga ökningen av biståndsmedel för att ”hantera” migration och att EU kräver insatser för att ”stävja” migration som villkor för bistånd. Det här går tvärt emot vad forskning visat är effektivt bistånd. För att säkra att EU:s bistånd når de mest utsatta bör Sverige driva att minst 95 procent av budgeten i kapitel 6 ska kunna klassificeras som så kallat ODA (Official Development Assistance).

- Det är nu det avgörs om EU de kommande sju åren ska tillsätta de resurser som krävs för att rädda klimatet, utrota fattigdomen och uppnå de globala utvecklingsmålen. Misslyckas vi drabbar det främst barnen och framtida generationer. Det är därför viktigt att få på pränt att 95 procent av resurserna i kapitel 6 ska fördelas enligt de internationellt överenskomna principerna för vad som är bistånd, säger Helena Thybell, Rädda Barnens generalsekreterare.

 

CONCORD Sverige har framfört dessa och andra uppmaningar till statsminister Stefan Löfven och EU-minister Hans Dahlgren inför toppmötet. Se bilagor för mer information.

 

Kontakt:

Rädda Barnen
Presschef Anne Thorngren, tel: 072-357 67 56

Forum Syd
Kommunikatör Maurits Otterloo, tel: 0700-432648

CONCORD Sverige
Kommunikationsansvarig Christina Wassholm, tel: 070-405 32 28Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 71 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm