2016-06-17 11:27Pressmeddelande

Gemensam vädjan till riksdagen: stå upp för mänskliga rättigheter på tisdag

På måndag debatterar Sveriges riksdag det hårt kritiserade lagförslaget om åtstramningar i flyktingpolitiken. På tisdagens votering avgörs dess framtid, och därmed framtiden för otaliga människor som flyr undan krig och förföljelse. Om förslaget går igenom, kommer familjer att splittras och människor tvingas riskera livet på en extremt farlig flyktväg. Vi oroas starkt över lagens konsekvenser och vädjar till riksdagen: stå upp för mänskliga rättigheter och rösta nej.

Regeringens lagförslag har fått massiv kritik. Flera tunga remissinstanser anser att det strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter såsom barnkonventionen. Det går även emot Sveriges åtaganden i Agenda 2030 och politik för global utveckling, samt ambitionerna för en feministisk utrikespolitik.

Alla människor har rätt att söka asyl för att få möjlighet till skydd i ett annat land. Trots det finns idag ytterst få lagliga sätt för flyende människor att söka asyl i Sverige – och nu vill regeringen begränsa möjligheterna ytterligare.

”Sveriges regering har sagt sig vilja jobba för fler lagliga vägar in i EU och Sverige. Med den nya lagen gör man det motsatta genom att i det närmaste ta bort familjeåterföreningen, den allra främsta möjligheten att ta sig till Sverige på laglig väg. Det kommer att innebära att ännu fler människor än idag tvingas riskera sina liv på Medelhavet”, säger Gunilla Hallonsten, chef för Svenska kyrkans internationella arbete.

En annan konsekvens av den nya lagen blir att 9 av 10 syrier som flyr till Sverige inte kommer att få återförenas med sina närmaste anhöriga.

”Med den nya lagen kommer barn inte längre att ha rätt till sina familjer”, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen. ”Färre lagliga vägar innebär också ökad risk för våld och andra sexuella övergrepp som vi vet drabbar flickor på flykt. Vi ser dessutom en skriande ökning av barnäktenskap - flickor så unga som 7 till 8 år gifts bort när desperata situationer tvingar familjer att fatta desperata beslut.”

Vi, 13 organisationer med verksamhet inom humanitärt arbete och utvecklingsfrågor, vädjar till samtliga ledamöter i riksdagen att rösta nej till propositionens förslag om:

Åtstramade regler kring familjeåterförening och anhöriginvandring. Förslaget kommer att splittra familjer och leda till att fler barn och vuxna tvingas riskera sina liv på Medelhavet.

Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Förslaget medför en stor osäkerhet som har särskilt negativ inverkan på barn och vuxna som upplevt traumatiska händelser.

Att övriga skyddsbehövande inte får rätt till uppehållstillstånd. En stor andel av alla hbtqi-personer som sökt asyl i Sverige har beviljats uppehållstillstånd genom denna kategori.

Begränsningen av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter. De som får stanna på grund av ömmande omständigheter utgör några få procent av antalet asylsökande. De flesta är barn.

Afrikagrupperna, Forum Syd, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IM Individuell Människohjälp, KFUM Sverige, Kvinna till Kvinna, Män för Jämställdhet, PRO Global, RFSL, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Sveriges kristna råd, Svenska kyrkans internationella arbete och Rädda Barnen. 
Medlemmar i CONCORD Sverige

CONCORD Sverige representerar 58 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.