2018-06-11 06:00Pressmeddelande

​Granskning: Partierna prioriterar inte globala utvecklingsfrågor

null

Partierna saknar konkret politik för flera av de viktigaste globala utvecklingsfrågorna. Det visar en ny och unik granskning som kartlagt hur partiernas politik matchar kraven i civilsamhällets globala valmanifest #hjärtavärlden.

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Klimatförändringar, konflikter och hoten mot demokratin är några av många exempel på globala utvecklingsfrågor som partierna i Sverige aktivt måste jobba med. Nu visar en granskning att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs. Inom flera områden saknar de en konkret politik för att bemöta de kriser och utmaningar som världen står inför.

– Partiledare, ni sätter tonen för hur globala utvecklingsfrågor diskuteras och utvecklas inom era egna partier. I onsdagens partiledardebatt vill vi höra ert engagemang för internationella frågor, hur ni tar ansvar och strid för global rättvisa, säger Georg Andrén, ordförande i CONCORD Sverige, plattformsorganisationen som tillsammans med 51 medlemsorganisationer står bakom valmanifestet #hjärtavärlden, som vill att världen får plats i årets valrörelse.

I valmanifestet #hjärtavärlden framför organisationerna flera krav på hur en global utvecklingspolitik bör utformas. Till exempel kräver #hjärtavärlden en politik som:

  • Står upp för människors rätt att organisera sig
  • Driver en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

Nu visar granskningen att partierna inte prioriterar frågorna i den utsträckning som krävs. Framförallt saknas en konkret och utvecklad politik i relation till de två första kraven.

– Om vi, på riktigt, ska nå en hållbar och rättvis utveckling måste vi ha en ordentligt förankrad svensk politik för hur vi ska bidra till de globala målen och hantera intressekonflikter. Annars riskerar politiken att bara bli vackra ord och ingen handling, säger Georg Andrén, som också poängterar vikten av att alla partier konkretiserar sin politik för att motverka det minskade demokratiska utrymmet för organisationer och aktivister i många länder.

Granskningen visar också att partiernas politik i flera fall riskerar att gå emot internationella överenskommelser. Detta gäller till exempel inom migrations- och flyktingpolitiken där organisationerna bakom #hjärtavärlden menar att asylrätten måste försvaras och att politikerna ska skapa säkra och lagliga vägar in i Europa.

Om granskningen:
Granskningen, genomförd av CONCORD Sverige, har kartlagt vad de politiska partierna vill i de frågor som är viktiga för en rättvis och hållbar global utveckling. Den synliggör skiljelinjer och pekar på var det finns behov av att utveckla skarpare politiska förslag. Granskningen bygger på de sex politiska kraven i valmanifestet #hjärtavärlden.

Om #hjärtavärlden:
Vi, 51 organisationer, som tar initiativet till #hjärtavärlden vill att hållbar global utveckling får plats i årets valrörelse. Tillsammans engagerar våra organisationer hundratusentals medlemmar. Vi är många och olika, men förenas i arbetet för en mer mänsklig och hållbar värld. Genom plattformen CONCORD Sverige arbetar vi tillsammans för en politik som gör världen bättre.

Kontakt:
Kristin Karlsson, kommunikationsansvarig CONCORD, 070 40 53 228

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 63 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.