2020-09-29 04:01Pressmeddelande

Kampanj för lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter

Idag går en bred grupp samhällsaktörer ut med en uppmaning till regeringen om en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Bakom kravet på lagstiftning står företag, fackförbund och civilsamhällesorganisationer.

Nu lanseras kampanjen ”Visa handlingskraft” som vill sätta press på Sveriges regering för att få en lagstiftning på plats om företagande och mänskliga rättigheter. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå. 14 civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen som stödjs av en rad små och stora svenska företag, däribland Arvid Nordquist, Coop, H&M, IKEA, Scania och Systembolaget. Även åtta stora fackliga organisationer stödjer kampanjen, bland dem TCO, Finansförbundet och Unionen.

Många svenska och europeiska företag har idag egen verksamhet, leverantörer eller affärsrelationer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Trots att Sverige ofta ses som ett föregångsland för mänskliga rättigheter och hållbart företagande finns det idag ingen lag som kan hålla företag ansvariga för om människor eller miljö far illa på grund av deras produktion.

– Företags verksamhet påverkar i hög grad barns liv. De riskerar att drabbas av bestående skador vid exempelvis barnarbete och klimatförändringar. Frivilliga åtaganden räcker inte för att säkra alla barns rättigheter. Därför behöver vi en lag som reglerar företags ansvar vad gäller respekt för barns rättigheter, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare.

Utan reglering kan företags verksamhet bidra till tvångsförflyttningar av lokalbefolkning, vattenföroreningar, eller användning av tvångs- och barnarbete. Med en lagstiftning med krav på så kallad Human Rights Due Dilligence måste företag göra konsekvensanalyser ur ett människorättsperspektiv. En lag skulle innebära att medborgare och konsumenter kan känna ökad trygghet att mänskliga rättigheter respekterats när varan de handlar producerats.

Flera företag arbetar redan kontinuerligt med dessa utmaningar och stödjer kravet på lagstiftning. Det arbete som sker från företagens sida bygger idag på egna, frivilliga initiativ. Men frivillighet räcker inte. Det visar till exempel en granskning av 1 000 europeiska företags hållbarhetsrapportering. Bara en femtedel rapporterar om hur de arbetar för att säkerställa att inga kränkningar av mänskliga rättigheter sker i deras leverantörsled. Detta trots att över 80 procent av företagen anger att de har en policy för mänskliga rättigheter.

– Företag som tar ansvar och investerar i hållbarhet borde få stöd i tydliga regelverk och genom att konkurrenssituationen blir mer rättvis, säger Åsa Beckius, policyrådgivare på Diakonia, en av organisationerna bakom kampanjen.

Vissa europeiska länder, som Frankrike och Nederländerna, har redan antagit lagstiftning på området. På EU-nivå tas nu viktiga steg mot ett gemensamt regelverk, men Sveriges regering har än så länge varken varit aktiva i den processen, en fråga som andra medlemsstater driver aktivt, eller utrett en svensk lagstiftning, trots rekommendationer från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen.

– Det behövs en lag som gör att mänskliga rättigheter inte bara är värdeord i en årsredovisning, utan en del av affären. Om Sverige vill vara drivande för hållbar utveckling måste vi även vara drivande för hållbart företagande, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect som är en av de 14 organisationer som tagit initiativ till kampanjen Visa handlingskraft.

Mer om kampanjen: www.visahandlingskraft.nu

De 14 initiativtagarna till kampanjen är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty Sverige, Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam, Rädda Barnen, Swedwatch, Unicef Sverige, Union to Union och We Effect. Koalitionen samordnas av CONCORD Sverige.

Företag som vid dags datum ställt sig bakom kampanjen: Alva, Another Textile Company, Arvid Nordquist, Blomsterlandet, Coop, DEDICATED, Delicato, Eguale, Electrolux, Gina Tricot, GPH Healthcare, H&M, HSB, IKEA Sverige, Löfbergs, Nordic Sugar AB, READ THE LABEL, Riksbyggen, Scania, Systembolaget, Tekompaniet, Tony´s Chocolonely, Viva Wine Group (23)

Fackförbund som vid dags datum ställt sig bakom kampanjen: Vårdförbundet, Finansförbundet, Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, TCO, Unionen, ST, Vision (8)Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 76 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm