2022-12-23 12:39Pressmeddelande

Kommentar om det internationella biståndets inriktning 2023

Den 23 december offentliggjordes regeringens regleringsbrev till Sida, som innehåller riktlinjer för biståndet och besked om hur biståndsbudgeten ska fördelas under 2023.

CONCORD Sverige har gått igenom brevet och ser minskat stöd till civilsamhället, en slaktning av stödet till forskning och information om bistånd och en process helt utan dialog med de aktörer som är experter på området.

 

– Det är anmärkningsvärt att regeringen drivit igenom så pass stora förändringar utan att konsultera med de aktörer som har erfarenhet och djup kunskap på området, säger Henrik Fröjmark, vice ordförande i CONCORD Sveriges styrelse.

– Vi har nu medlemsorganisationer som dagen före julafton står med en osäkerhet om viktiga insatser över hela världen måste dras in, och om personal kanske måste sägas upp. Att komma med så drastiska besked med så kort varsel och utan dialog kan varken kallas transparent eller effektivt, fortsätter Fröjmark.

 

CONCORD Sveriges kansli har gjort en första analys av regleringsbrevet. (LÄNK) I den noteras att stödet till civilsamhällesorganisationer ser ut att minska, trots löften från regeringen om det motsatta.

Sida ges nu nya uppdrag som utmanar principer om att bistånd ska ges utifrån utvecklingsbehov, bland annat om hur bistånd ska kunna bidra till att migrationspolitiska mål nås, inklusive villkorande av bistånd för återtagande av avvisade medborgare.  Dessutom ska Sida utreda ”utvecklingssamarbetet som hävstång för näringsliv, entreprenörskap och handel”, med deadline den 30 april 2023.

 

Stödet till forskning halveras och anslaget för information och kommunikation om globala frågor och biståndsverksamhet skärs ner med nästan 90 procent.

– Det här handlar om några promille av biståndsbudgeten, men är ju de medel som möjliggör en bred forsknings- och kompetensbas för biståndet, och som ger svenska folket och beslutsfattare information och kunskap om vad bistånd gör för skillnad. Bistånd är ett politikområde som ligger långt bort från de flestas medvetande, men som många har starka åsikter om, och därför är den återkopplingen så viktigt för att vi ska ha en kunnig debatt. Att dra ner på detta är ett otroligt slöseri med kompetens, säger Henrik Fröjmark.

 

I CONCORD Sveriges analys konstateras att effekterna av den socialdemokratiska regeringens avräkningar följer med in i 2023 års budget. Detta trots att två av regeringspartierna varit högljutt kritiska mot avräkningarnas storlek.

En budgetpost som ökat rejält är ”strategiskt inriktade bidrag”, som höjs med 1,8 miljarder jämfört med utfallet för 2022. Det beskrivs inte vad detta anslag ska användas till, men en möjlig anledning till att regeringen vill ha en större “handkassa” för beslut under året kan vara att så många tematiska- och landstrategier omarbetas och en ny Ukraina-strategi och en global strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska tillkomma.

 

– Regeringen har inte varit särskilt öppna utåt fram till nu. Nu utgår vi ifrån att en bra dialog kommer på plats, särskilt om de områden där man vill göra större förändringar, så att konsekvenserna går att överblicka. Plattformens över 80 medlemsorganisationer är experter inom sina områden och kan bidra till konsekvensanalyser i olika typer av dialog framåt, säger Henrik Fröjmark, vice ordförande i CONCORD Sveriges styrelse.

 

 


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 81 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm