2017-11-23 11:45Pressmeddelande

​Låt inte EU:s gemensamma asylsystem försvaga asylrätten

null

Inom kort kommer EU fatta beslut om ett nytt gemensamt asylsystem. Flera av förslagen riskerar att kraftigt försämra flyktingars rättigheter och skydd. Om de röstas igenom kommer Sverige aldrig kunna återgå till ordinarie, mer humana asyllagstiftning. Därför manar nu tio organisationer till ett folkligt upprop för att påminna Sveriges migrationsminister, Helen Fritzon, om vikten av att stå upp för ett humant asylsystem.

Just nu diskuterar EU:s medlemsstater hur ett framtida gemensamt asylsystem ska se ut. Flera av förslagen vill minska flyktingars rättigheter och skydd i hela EU till en oacceptabelt låg nivå. 

Ett av de mest problematiska förslagen är att förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländer. Utan permanenta uppehållstillstånd blir det svårt för människor att bygga upp nya liv och känna hopp om framtiden. Vilken slags uppehållstillstånd den asylsökande får är också avgörande för familjeåterförening. Om förslaget går igenom innebär det att Sverige inte kommer kunna återgå till ordinarie, mer humana lagstiftning som gällde fram till sommaren 2016.

 Sveriges tillfälliga asyllagstiftning med tillfälliga uppehållstillstånd och den mycket begränsade möjligheten till familjeåterförening har inneburit en tydlig försämring av flyktingars rättigheter och har slagit särskilt hårt emot barn sedan den infördes. Regeringen får inte medverka till beslut inom EU, som låser fast oss i denna inhumana asyllagstiftning. Det måste råda ordning och reda i migrationspolitiken. Ordning och reda är det sista som de drabbade barnen och ungdomarna mötts av som det ser ut nu, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen.

Det finns även förslag som strider mot FN:s Flyktingkonvention. Ett förslag innebär att EU kan skicka tillbaka asylsökande till länder utanför unionen där risken är stor att de inte får en rättssäker asylprövning. 

Ett annat förslag är att upprätta en lista på så kallade ”säkra länder” för att kunna sålla ut grupper av asylsökande som kan snabbutredas. Det kan göra det svårare att ta hänsyn till individuella asylskäl, såsom en persons särskilda utsatthet p.g.a. religionstillhörighet, etnisk tillhörighet eller sexuella läggning.

 Idag är människor på flykts rättigheter under hot. De som sökt asyl i Europa riskerar att inte få en rättssäker prövning och skickas tillbaka till länder där de riskerar omänsklig behandling. Regeringen måste stå upp för de mänskliga rättigheterna och att asylrätten inte försvagas inom EU, säger Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan.

Vårt upprop riktar sig till regeringen och migrationsminister Helen Fritzon och kräver att EU:s gemensamma asylsystem:

  • inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna!
  • inte hindrar Sverige från att återgå till ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd!

Du kan skriva under uppropet på www.humanasyllag.se
Där finns också en genomgång av EU:s nya gemensamma asylsystem och en kortfilm om vad som står på spel.

Kontaktperson:
Kristin Karlsson, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, 0704053228

Om CONCORDs arbetsgrupp för migration och utveckling
Organisationerna som står bakom uppropet #humanasyllag är: Rädda Barnen, Svenska kyrkans internationella arbete, Individuell människohjälp, Sveriges Kristna råd, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Islamic Relief Sverige, Erikshjälpen, LSU, Caritas Sverige och Läkare i Världen. Dessa organisationer är medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för migration och utveckling. Arbetsgruppen är en del av CONCORD Sverige, en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 61 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.