2019-05-09 11:47Pressmeddelande

Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

null

Inför Europaparlamentsvalet har Concord Sverige gjort en enkätundersökning där vi ställt tio frågor om EU, bistånd och hållbarhet.  Enligt undersökningen ligger de svenska partierna nära varandra i EU-frågor som bistånd, migration och demokratifrågor, med några undantag.

Enigheten kring att utgå från mottagarländers prioriteringar när det gäller bistånd är stort. Att asylrätt ska vara den vägledande principen i EU:s migrationspolitik och starka åtaganden för klimatet. Att civilsamhället ska skyddas och de demokratiska principerna ska gälla är också tydligt enligt enkäten.

I EU styrs det internationella biståndet mer och mer av medlemsstaters egenintressen och rätten till asyl kränks när EU vill stävja migration. I ett krisande EU har medlemsstaters ekonomiska egenintressen och restriktiva migrationsagenda fått allt större inflytande över EU:s utrikespolitik. Den växande nationalismen begränsar demokrati, föreningsfrihet och kvinnors rättigheter.

Från civilsamhällesorganisationerna kommer vi att följa upp de åtaganden som de tillfrågade Europaparlamentarikerna har gjort.

Se debattartikeln

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.