2018-11-30 10:42Pressmeddelande

Moderaterna sänker internationellt bistånd med 1,2 miljarder

Trots att en stor folklig och politisk majoritet är för bibehållet bistånd lade Moderaterna idag en budgetmotion för 2019 som innebär nedskärningar i biståndsbudgeten. Det finns många skäl till varför det är ett förslag i fel riktning.

Moderaternas förslag innebär 1,2 miljarder kronor mindre till biståndet jämfört med övergångsregeringens budgetproposition. Det motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges humanitära bistånd eller mer än halva Sveriges bistånd till hälsa. Med tanke på den parlamentariska situationen finns det viss sannolikhet att det blir Moderaternas budget som kommer att bestämma ramarna för 2019.

Biståndet ligger idag på en procent av Sveriges BNI. Sverige är ett av världens rikaste länder, 12:e rikast mätt i BNI per capita och 7:e rikast mätt med Human Development Index.

- Det är mycket olyckligt om vi inte lever upp till målet om en procent i bistånd, särskilt i en tid då hungern i världen ökar för första gången på flera år och FN:s appeller om humanitär hjälp står underfinansierade. Demokratin går bakåt och demokratikämpar världen över behöver vårt stöd. Ytterst handlar det om värderingar, säger Magnus Walan från Diakonia, medlem i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp.

Klar majoritet för bibehållet bistånd
Det finns varken en folklig eller politisk majoritet för att minska biståndet. Sju av tio svenskar tycker att storleken på biståndet är lagom eller bör öka. En majoritet i Sveriges riksdag, alla partier utom M och SD, står för att Sveriges bistånd ska vara en procent av BNI. Moderaterna säger att de vill uppnå enprocentsmålet, men inte förrän 2022.


Presskontakter:

Till talesperson Magnus Walan, senior policyrådgivare Diakonia, tel: 070-853 93 05

CONCORD Sverige: Åsa Thomasson, policysamordnare AidWatch och utvecklingsfinansiering, tel: 073-514 17 52

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.