2022-06-08 04:00Pressmeddelande

Nationellt upprop för att rädda biståndet

Idag lanseras uppropet ”Rädda biståndet” över hela landet. Drygt 50 organisationer från det svenska civilsamhället har gått samman för att mobilisera det stora stöd som finns för att Sverige ska ta ansvar i världen och visa solidaritet med människor i fattigdom och utsatthet.

 

Inför valet är det två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, som gått ut med att de vill skära i det internationella biståndet med 30 respektive 50 procent. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen har under våren tillfälligt skurit ner på biståndet med nästan en femtedel. Samtidigt befinner vi oss i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger, fattigdom och konflikter, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris. Minskningar av biståndet drabbar miljontals barn och vuxna och bäddar för nya och värre kriser. 

– Med den globala kris vi befinner oss i nu, har vi inte råd att backa från vårt ansvar. Att dra ner på biståndet är att bädda för nya och värre kriser. Vi vill lyfta vår tids största utmaningar på dagordningen i den här valrörelsen, och visa politikerna att väljarna vill ha ett Sverige som gör allt det kan för att bidra till en tryggare värld för alla, säger Petra Tötterman Andorff, ordförande för CONCORD Sverige och generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

 

Den senaste opinionsundersökningen från Sida visar att 77 procent av svenskarna tycker det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i länder med fattigdom. Uppropets namninsamling är ett sätt att ge synlighet åt den majoriteten av väljarna.

 

Dryga 50-talet civilsamhällesorganisationer, alla medlemmar i plattformen CONCORD Sverige, står bakom uppropet och kommer att samla in stöd för det under perioden fram till valet. Undertecknarna uppmanas också att kontakta kandidater till riksdagen för att få dem att lova att behålla ett bistånd om minst en procent av BNI till människor i fattigdom och förtryck.

– Årtionden av framsteg och utveckling har raserats av pandemin och på bara två år har antalet barn som lever i fattigdom ökat med 100 miljoner. I spåren av detta ser vi fler barnäktenskap, fler fall av trafficking och mer våld och övergrepp. Tiotals miljoner barn har heller inte kommit tillbaka till klassrummen efter nedstängningarna. Internationellt bistånd behövs nu mer än någonsin, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

 

Konsekvenserna av ett minskat svenskt bistånd är katastrofala. Några exempel på vad en minskning med 30 procent skulle innebära: 760 000 människor som hungrar får inte mat, 2 miljoner barn kan inte gå till skolan och 2 miljoner människor får inte tillgång till rent vatten. Sverige har dessutom varit ett föregångsland internationellt och riskerar att sätta en negativ trend bland andra givarländer. Det gäller inte minst det livsviktiga klimatbiståndet.

Klimatkrisen är global och den är här och nu. Den leder till hunger och konflikter och driver människor på flykt. Rika länder har ett särskilt ansvar att göra allt de kan för att skapa förutsättning för anpassning och förhindra effekterna. Nu är inte läge att backa, säger Tobias Pettersson på Framtidsjorden.

 

Uppropet Rädda biståndet pågår mellan den 8 juni och 11 september 2022. Privatpersoner bjuds in att skriva under, men även organisationer och företag kan ställa sig bakom uppropet. Efter valet kommer underskrifterna att lämnas över till de 349 riksdagsledamöterna som valts in i Sveriges riksdag.

www.räddabiståndet.nu

 

Initiativtagare:
ACT SVENSKA KYRKAN, ACTIONAID SVERIGE, AFRIKAGRUPPERNA, AMAZON WATCH SVERIGE, BARNFONDEN, DIAKONIA, EMMAUS STOCKHOLM, ERIKSHJÄLPEN, FAIR ACTION, FORUMCIV, FRAMTIDSJORDEN, FÖRENINGEN FÖR UTVECKLINGSFRÅGOR, IM, INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE (RESCUE), INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET, IOGT-NTO-RÖRELSEN, ISLAMIC RELIEF SVERIGE, JORDENS VÄNNER, KFUM SVERIGE, KRISTNA FREDSRÖRELSEN, KVINNA TILL KVINNA, LATINAMERIKAGRUPPERNA, LIFE & PEACE INSTITUTE, LÄKARE I VÄRLDEN, LÄKARMISSIONEN, MYRIGHT – EMPOWER PEOPLE WITH DISABILITIES, NATURSKYDDSFÖRENINGEN, NORDISK HJÄLP, OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER, OPERATION 1325, OXFAM SVERIGE, PALESTINAGRUPPERNA I SVERIGE, PLAN INTERNATIONAL SVERIGE, PMU, PRAKTISK SOLIDARITET, PRO GLOBAL, RFSU, RIGHT LIVELIHOOD, RÄDDA BARNEN, SOS BARNBYAR, SVALORNA INDIEN BANGLADESH, SVALORNA LATINAMERIKA, SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN, SVENSKA FN-FÖRBUNDET, SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN, SVENSKA MISSIONSRÅDET, SVENSKA VÄSTSAHARAKOMMITTÉN, SWEDWATCH, THE HUNGER PROJECT, UNION TO UNION, VI-SKOGEN, VÄNSTERNS INTERNATIONELLA FORUM, WAR CHILD SWEDEN, WATERAID, WE EFFECT, ÖSTGRUPPEN

 

 

För mer information och kontakt med talespersoner:

Christina Wassholm, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige

070-405 32 28, christina.wassholm@concord.se

 

 Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 81 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm