2015-02-13 05:00Pressmeddelande

Nu invigs det Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete (EYD) i Sverige

null

Idag inviger CONCORD Sverige tillsammans med UD, Sida och EU-kommissionen i Sverige det Europeiska utvecklingsåret med ett samtal om Sveriges och EUs internationella röst. Talar gör Biståndsminister Isabella Lövin, Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka, CONCORD Sveriges styrelseordförande Kristina Henschen och tf. chef för EU-kommissionens representation i Sverige Johan Wullt.

År 2015 står flera utvecklings-och biståndspolitiska frågor högt på den globala agendan.Under året ska millenniemålen ersättas av en ny hållbar utvecklingsagenda och så väl klimatkonferensen COP21 som mötet om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba går av stapeln. Därför har EU utnämnt år 2015 till det Europeiska året för utvecklingssamarbete (European Year for Development, EYD). Syftet med EYD är att skapa en gemensam utgångspunkt för EU, EU:s medlemsstater, civilsamhällesorganisationer och allmänheten att diskutera globala frågor och EU:s roll i världen. CONCORD Europa var ursprungligen initiativtagare till temat och CONCORDs nationella plattformar kommer på olika sätt att bidra till EYD under året.

”För CONCORD och våra medlemsorganisationer är temaåret en extra draghjälp för att lyfta utvecklingsfrågor med EU-perspektiv. Vi hoppas också att året kommer att bredda debatten till att inte bara handla om bistånd utan om utveckling och hållbarhet” säger Kristina Henschen, ordförande för CONCORD Sverige och fortsätter:

”Vår förhoppning är att EYD innebär att EU lägger i en extra växel för att bli en ledande utvecklingsaktör 2015. Exempelvis behövs tydligare åtaganden för hur den nya utvecklingsagendan ska finansieras nu när förhandlingarna går in i en intensiv fas. Jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingspolitik är ett annat viktigt område som lämnar mycket att önska och där den svenska regeringen med sin feministiska utrikespolitik kan göra skillnad.”

Seminariet livestreamas på: www.regeringen.se

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.