2023-10-20 04:00Pressmeddelande

Ny granskning av svenska EU-parlamentarikers agerande i globala frågor

Bild på EU-flaggor framför parlamentet i StrasbourgFoto: Denis Lomme, European Union, 2021

Svenska Europaparlamentariker är nästan helt överens, över partigränser, i stödet för jämställdhet och Agenda 2030. Men i synen på miljö- och klimaträttvisa och företags ansvar för mänskliga rättigheter finns ingen “svensk samsyn”. Det visar CONCORD Sveriges granskande rapport ”Under lupp: Svenska EU-parlamentarikers agerande i globala frågor”.

CONCORD Sverige har gått igenom 13 ärenden som passerat EU-parlamentet under den pågående mandatperioden, inom områdena jämställdhet, Agenda 2030 och företags ansvar för mänskliga rättigheter och klimaträttvisa.

–De svenska EU-parlamentarikernas sätt att rösta och agera i globala frågor speglar ofta svenska särdrag. Det finns exempelvis en större samsyn kring jämställdhet och de Globala målen jämfört med parlamentariker från andra EU-länder, säger Benjamin Hauville, policyrådgivare i EU-frågor på CONCORD Sverige.

Stora skillnader i synen på företagsansvar samt miljö- och klimaträttvisa

De senaste åren har parlamentet röstat igenom flera resolutioner där de tryckt på för lagar som ska förmå företag att ta större ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Dit hör bland annat det så kallade CSDD-direktivet (corporate social due diligence directive) som nu förhandlas mellan EU:s institutioner.

–Vi kunde se en hög grad av polarisering i frågor om företags ansvar för mänskliga rättigheter och klimaträttvisa. De borgerliga partierna värnar mycket om näringslivet och skogssektorn, vilket skiljer dem från deras europeiska kollegor i samma partigrupper i EU-parlamentet, säger Benjamin Hauville.

Även när parlamentet röstade om resolutioner om klimatförändringars effekter på sårbara grupper i utvecklingsländer gick åsikterna bland de svenska parlamentarikerna isär.

335 ändringsförlag

Granskningen tittar dels på omröstningsresultat i plenum, dels på hur parlamentariker agerat i utskotten för att få in förändringar i texterna. Den lyfter också vilka parlamentariker som under den senaste mandatperioden stuckit ut i engagemanget för sina frågor.

– I granskningen blir det tydligt på vilka sätt parlamentarikerna kan gå på djupet och engagera sig i frågor som är viktiga för dem. Jessica Polfjärd har exempelvis gjort totalt 335 ändringsförslag i två olika lagförslag om företags rapportering och ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, där hon driver på för att minska företagens skyldigheter, säger Benjamin Hauville.

 

Om rapporten:

CONCORD Sverige har valt ut 13 centrala processer inom några av plattformens prioriterade områden. Vi har kartlagt de svenska parlamentarikernas röstresultat, men också deras engagemang i utskotten och hur de agerat för att förändra innehållet i resolutionerna. Rapporten ger därför en fördjupad bild av parlamentarikernas konkreta arbete för globala frågor.

Länk till rapporten: www.concord.se/rapporter/under-lupp

 


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 82 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Isabelle Beckman
Kommunikatör
Isabelle Beckman