2014-11-11 15:25Pressmeddelande

Öppet brev till finansminister Magdalena Andersson: Skär inte i EU:s biståndsbudget

Öppet brev till finansminister Magdalena Andersson: Skär inte i EU:s biståndsbudget

I ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson uppmanar elva svenska organisationer Sverige att stoppa Ministerrådets förslag på kraftiga neddragningar för utbetalningarna i EU:s biståndsbudget. Redan i dag kommer utlovat bistånd inte fram i tid till mottagarna och med Ministerrådets förslag riskerar läget att förvärras.

Just nu pågår förhandlingar mellan EU-parlamentet och EU:s finansministrar om unionens biståndsbudget för 2015. Båda parter utgår från ett förslag från EU-kommissionen, som anser att biståndsbudgeten måste ge ökat utrymme för betalningar 2015 mot bakgrund av de kraftiga betalningsförseningar på 1,3 miljarder euro som EU:s bistånd väntas dras med vid årsskiftet.

Men medan EU-parlamentet går på kommissionens linje, vill EU:s finansministrar minska de föreslagna utbetalningarna med 192 miljoner euro. En sådan sänkning skulle få svåra konsekvenser. Förseningarna har hittills bland annat tvingat partners inom EU:s humanitära bistånd att dra ner på utlovade insatser för matsäkerhet i Sahel, Haiti, Somalia och Etiopien.

”Underskottet i EU:s betalningar har vuxit kraftigt under de senaste åren. Nästa års budget måste kunna täcka både eftersläpande biståndsåtaganden och åtaganden som planeras för nästa år. Med liggande förslag från Ministerrådet kommer pengarna att ta slut på halva vägen”, säger Åsa Thomasson, CONCORD Sveriges samordnare för EU-finansieringsfrågor.

Nästa steg i förhandlingarna är EU:s finansministermöte (ECOFIN) den 14 november.

Bakom brevet står Diakonia, Fairtrade Sverige, Forum Syd, LO-TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Kyrkans Internationella Arbete, Svenska Missionsrådet och Svenska Röda Korset, samtliga medlemmar i CONCORD Sverige

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.