2014-06-27 10:06Pressmeddelande

Påminnelse Almedalen: Kom ihåg världen inför valet! – Sveriges bistånd, utvecklingspolitik och globala åtaganden efter valet.

Pressmeddelande

2014-06-27

Påminnelse inbjudan Almedalen:

Kom ihåg världen inför valet! – Sveriges bistånd, utvecklingspolitik och globala åtaganden efter valet

Hur kommer valet 2014 att påverka Sveriges bistånds-och utvecklingspolitik? Vilka biståndspolitiska och globala utvecklingsfrågor kan riksdagspolitikerna lova att de ska arbeta med under nästa mandatperiod? Vilka frågor är partierna eniga om och vad skiljer dem åt?

I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på de biståndspolitiska företrädarna i riksdagen i en rad viktiga frågor, till exempel biståndets storlek, hållbarhet, jämställdhet, företagens ansvar, skatteflykt och vapenexport. En enkät med partiernas svar kommer att finnas tillgänglig på seminariet.

Seminariet streamas live på www.sverigeivarlden.se

Onsdagen den 2 juli 10-12, Donnersgatan 6, Sidas torg Sverige i Världen

I panelen: Kenneth G Forslund (S) Desiree Pethrus (KD), Kerstin Lundgren (C), Linda Nordlund (FP), Julia Kronlid (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Hans Linde (V), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Moderator: Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker, SvD

Arrangörer: Svenska Kyrkans Internationella arbete, Svenska Afghanistankommittén, Forum Syd, PMU, Plan Sverige, Kvinna till Kvinna, Individuell människohjälp, Naturskyddsföreningen, LO-TCO Biståndsnämnd, ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, RFSU, Afrikagrupperna, Svenska missionsrådet, Olof Palmes Internationella center, We Effect, WWF, Concord Sverige, Diakonia


CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.