2014-09-04 07:31Pressmeddelande

Påminnelse pressinbjudan 4/9 - Politikerutfrågning: Biståndet efter valet

Sverige är en viktig aktör inom det globala biståndet och har stort ansvar i egenskap av pådrivare i utvecklingsfrågor. I dag är de globala utmaningarna många och stora, men de syns mycket lite i valdebatten. Därför vill 21 svenska organisationer som arbetar med global utveckling och fattigdomsbekämpning ta pulsen på riksdagspartiernas biståndspolitiska företrädare.

-  Hur ska biståndspolitiken och Sveriges politik för global utveckling utformas framöver?

-  Vilka vallöften kan partierna avge?

-  Vilka är de största skillnaderna mellan partiernas politik?

Tid: Torsdagen 4/9 kl. 9.00-10.30 direkt följt av fika 10.30 -11.00 

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

I panelen: Tanja Rasmusson (M), Kerstin Lundgren (C), Désirée Pethrus (KD), Frida Johansson Metso (FP), Kenneth G Forslund (S), Pernilla Stålhammar ( MP), Hans Linde (V) och Julia Kronlid (SD). 

Anmälan: www.bistandshearing.eventbrite.com
OBSERVERA ATT EVENTET ÄR FULLSATT. FÖLJ DEBATTEN LIVE PÅ WWW.FUF.SE

Arrangörer: Svenska Kyrkans Internationella arbete, Svenska Afghanistankommittén, Forum Syd, PMU, Plan Sverige, Kvinna till Kvinna, Individuell människohjälp, Naturskyddsföreningen, LO-TCO Biståndsnämnd, ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, RFSU, Afrikagrupperna, Svenska missionsrådet, Olof Palmes Internationella center, We Effect, WWF, Concord Sverige, Diakonia, My Right, FUF, Utrikespolitiska föreningen StockholmCONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.