2018-09-04 06:30Pressmeddelande

​Politiker backar krav på globala utvecklingsfrågor

null

Politiker från sju riksdagspartier har gett världen plats i valrörelsen genom att ställa sig bakom civilsamhällets politiska krav i det globala valmanifestet #hjärtavärlden. Därmed lovar de att föra en hållbar och rättvis politik för global utveckling efter valet.

Tre politiker som lovar att bland annat sätta mänskliga rättigheter först vid alla intressekonflikter och fortsätta avsätta 1 procent av BNI till bistånd är Isabella Lövin (Mp), Fredrik Malm (L) och Johanna Jönsson (C).

– Att politikerna tar ställning för en rättvis och hållbar global utvecklingspolitik är viktigt och bra. Vi kommer följa upp deras ställningstaganden efter valet, säger Georg Andrén, ordförande i CONCORD Sverige, plattformsorganisationen som tillsammans med 51 medlemsorganisationer står bakom det globala valmanifestet #hjärtavärlden.

Löftena från de 20 politiker som väljer att ställa sig bakom kraven i #hjärtavärlden, visar att det finns möjligheter att skapa breda överenskommelser i riksdagen efter valet med fokus på bland annat människors rättigheter och klimatet. Politikerna som ställt sig bakom är till exempel några av partiernas talespersoner för utrikes-, migrations- eller miljöfrågorna.

Men, mer måste göras! CONCORD Sverige vill att löften om en hållbar och rättvis global utvecklingspolitik anammas av hela partier och inte enbart enskilda politiker.

– Sverige och världen behöver fler än 20 politiker som engagerar sig för en rättvis och hållbar global utveckling. Därför vill vi att många fler politiker inom varje parti, aktivt driver globala utvecklingsfrågor, säger Georg Andrén.

CONCORD Sverige har i juni och juli uppvaktat utvalda nyckelpolitiker för att höra om de offentligt vill ställa sig bakom de politiska kraven i valmanifestet #hjärtavärlden. Att stå bakom #hjärtavärlden innebär att politikerna lovar föra en politik där de:

 • Står upp för människors rätt att göra sina röster hörda i en tid då hoten ökar mot försvarare av mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.
 • Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling så att de Globala målen uppfylls till 2030, där all politik sätter mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår.
 • Påskyndar arbetet för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, oavsett i vilket land de sker, och ökar stödet till låginkomstländer som drabbas hårt av klimatförändringarna.
 • Ökar jämställdheten och står upp för allas lika rättigheter genom en verkligt feministisk utrikespolitik.
 • Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på internationellt bistånd. Pengarna ska användas på ett sätt som värnar om biståndets unika roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk utveckling.
 • Står upp för en human migrations- och flyktingpolitik, försvarar asylrätten och skapar säkra och lagliga vägar in i Europa.

Riksdagsledamöter som står bakom kraven i #hjärtavärlden:

 • Carina Ohlsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Christina Höj Larsen, talesperson migration, inkludering och antirasism, Vänsterpartiet
 • Emma Nohrén, biståndspolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson, Liberalerna
 • Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, Miljöpartiet
 • Jens Holm, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
 • Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Jonas Eriksson, ordförande EU-nämnden, Miljöpartiet
 • Kenneth G Forslund, ordförande utrikesutskottet, Socialdemokraterna
 • Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Kristina Yngwe, vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet
 • Maria Andersson Willner, biståndspolitisk talesperson, Socialdemokraterna
 • Maria Weimer, energipolitisk talesperson, Liberalerna
 • Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Michael Svensson, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Olle Thorell, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Roland Utbult, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
 • Tina Acketoft, EU-politisk talesperson, Liberalerna
 • Yasmine Posio Nilsson, utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet

KONTAKT: 
Presskontakt för Georg Andrén: 08-453 69 33
Presskontakt CONCORD, Peter Sörbom, Policychef, 073 – 380 80 30

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 62 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.