2019-01-18 10:10Pressmeddelande

POSITIVT MED STÄRKT DEMOKRATIBISTÅND I ÖVERENSKOMMELSEN

Biståndsplattformen CONCORD Sverige ser positivt på att överenskommelsen mellan S, MP, L och C som slöts den 11 januari lyfter Sveriges internationella bistånd och att den understryker biståndets roll för att främja demokrati. I det arbetet får viktiga principer för fattigdomsbekämpning inte glömmas bort.

Att riksdagen idag släppte fram Stefan Löfven som statsminister innebär att den nya regeringens politik till viss del kommer att baseras på överenskommelsen mellan de fyra partierna. CONCORD Sverige, som samlar 64 biståndsorganisationer, välkomnar löftet om att biståndet ska uppgå till 1% av BNI under hela mandatperioden.
– Enprocentsmålet är en viktig signal om att Sverige inte tummar på solidariteten med de mest utsatta, säger Georg Andrén, ordförande i CONCORD Sverige.

Enligt överenskommelsen ska fokus på demokratibistånd stärkas ytterligare. I en tid då utrymmet för människorätts- och miljöförsvarare krymper och demokratin backar världen över, behövs en kraftfull politik för att stå upp mot hoten mot demokratin och stödja dem som riskerar sina liv för att försvara den. Det här är något som CONCORD Sveriges medlemsorganisationer lyft bland annat i rapporten Tag Plats!, där vi också rekommenderar regeringen att stärka ambassadernas roll som stöd för människorättsförsvarare.

Hjälp till de mest utsatta

I överenskommelsen står det att ”biståndet ska fokuseras” under mandatperioden. Vad det innebär mer exakt återstår att se. Men syftet med Sveriges bistånd är och ska vara att bekämpa fattigdom och förtryck.
– Principen om att ingen ska lämnas utanför måste vara vägledande i arbetet för att utrota fattigdomen. Vi behöver sätta människor som lever i fattigdom och förtryck i centrum för prioriteringarna i biståndet om vi ska ha en chans att nå de globala målen till 2030, säger Georg Andrén.

Presskontakter:

Christina Wassholm, CONCORD Sverige, 070-405 32 28

Georg Andrén, Diakonia, via Sofia Hallonsten, , 076-501 17 58

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.