2014-10-29 08:00Pressmeddelande

Pressinbjudan - Post-2015-seminarium med biståndsminister Isabella Lövin och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Business as usual is not an option – ett år kvar av förhandlingarna för nya hållbara utvecklingsmål

Hur ska Sveriges nya regering arbeta med post-2015-agendan?

Just nu pågår förhandlingar om FN:s nya globala utvecklingsagenda, den så kallade post-2015-agendan. Agendan ersätter millenniemålen som går ut 2015, men mycket väntas skilja de gamla och de nya målen åt. Medan millenniemålen främst riktade sig till utvecklingsländer förväntas både rika och fattiga länder bidra till förverkligandet av den nya agendan. En avgörande fråga i förhandlingarna är också hur agendan ska finansieras och av vem. Även här väntas alla länder, inklusive Sverige, dra sitt strå till stacken.

·  Vilka åtaganden är viktigast för den nya svenska regeringen i förhandlingarna?

·  Vilka olika aktörer och former för finansiering krävs för att agendan ska kunna genomföras?

·  Vilka förändringar medför den nya agendan för Sverige?

·  Vilken roll kan det svenska civilsamhället spela och vilka är dess viktigaste frågor?

Välkommen till ett seminarium där företrädare för den svenska regeringen och den globala kampanjen Beyond2015 ger sin syn på post-2015-agendan och Sveriges roll i förhandlingarna.

Medverkande:

Biståndsminister Isabella Lövin
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Sveriges ambassadör för post-2015 Kajsa B Olofsgård
Jenny Fredby, WaterAid, Sara Lindblom, Rädda Barnen, Birgitta Rosén, Svenska missionsrådet - medlemmar i styrgruppen för Beyond2015

Tid och plats:
Den 4 november kl. 09.00-11.00 på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm.

För mer information, kontakta:
Jenny Haraldsson Molin, kommunikationssamordnare, CONCORD Sverige, tfn: 0707-410370

Seminariet arrangeras av den svenska styrgruppen för Beyond2015 samordnad av CONCORD Sverige. 


CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.