2014-06-05 13:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: biståndspolitisk hearing i Almedalden

18 av Sveriges största bistånds-och utvecklingsorganisationer bjuder in till hearing i Almedalen:

Kom ihåg världen inför valet!
– Sveriges bistånd, utvecklingspolitik och globala åtaganden efter valet

Sverige har en viktig roll i världen både som biståndsgivare och pådrivare för utvecklingsfrågor. I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på de biståndspolitiska företrädarna i riksdagen i en rad viktiga frågor inför valet i höst. Vilka biståndspolitiska och globala utvecklingsfrågor kan riksdagspolitikerna lova att de ska arbeta med under nästa mandatperiod? Vad måste förändras för att möta utmaningar som både Sverige och världen står inför?

"Sverige har möjlighet att påverka bekämpningen av fattigdom inte bara genom biståndet, utan även genom vår klimat-, handels- och finanspolitik. Inför valet vill vi höra hur de olika partierna avser förnya politiken på dessa områden", säger Kristina Henschen, ordförande i Concord Sverige.  

Välkomna till en hearing som tar sikte på de stora utvecklingsfrågorna för både Sverige och världen!


Tid: 
Onsdagen den 2 juli 10-12
Plats: Donnersgatan 6, Sidas torg Sverige i Världen

I panelen: Kenneth G Forslund (S) Desiree Pethrus (KD), Kerstin Lundgren (C), Julia Kronlid (SD), Bodil Ceballos (MP), Hans Linde (V), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Moderator: Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker, Svenska Dagbladet

Arrangörer: Svenska Kyrkans Internationella arbete, Svenska Afghanistankommittén, Forum Syd, PMU, Plan Sverige, Kvinna till Kvinna, Individuell människohjälp, Naturskyddsföreningen, LO-TCO Biståndsnämnd, ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, RFSU, Afrikagrupperna, Svenska missionsrådet, Olof Palmes Internationella center, We Effect, WWF, Concord Sverige, Diakonia


CONCORD Sverige är en plattform av mer än 50 civilsamhällesorganisationer. Vårt uppdrag är att bedriva informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och -utvecklingspolitik, med fokus på minskad fattigdom.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.