2015-09-21 13:00Pressmeddelande

Pressmeddelande: Regeringsbudget 2016 - Fortsatt urholkning av biståndet

Regeringen fortsätter att urholka det svenska biståndet. I regeringens budgetförslag för 2016 som idag presenterades till riksdagen tas 19 % av biståndsbudgeten till kostnader för asylsökande från låg- och medelinkomstländer. Siffran innebär en minskning med 0,7 miljarder från 2015, som främst beror på en minskning av antalet asylsökande. CONCORD Sverige förstår och stödjer de omfattande satsningarna på flyktingmottagande, men uppmanar samtidigt regeringen att prioritera denna viktiga fråga utanför biståndsbudgeten. Människor som lever i fattigdom och förtryck ska inte få mindre stöd för att krig och konflikter tvingar människor att fly. Fattigdomsbekämpning, utveckling av demokratiska institutioner och stöd till civila samhället i fattiga länder kan förhindra att familjer tvingas bryta upp från sina hemländer för ett ovisst liv på flykt.

CONCORD Sverige granskar i en årlig Aidwatchrapport samtliga EU-länders bistånd. Granskningen visar att Sverige under flera år varit ett av de EU-länder som gör allra högst avräkningar för flyktingmottagande från biståndsbudgeten. Avräkningarna fortsätter trots att det från flera av såväl allianspartierna som de nuvarande regeringspartierna lyfts fram att biståndsbudgeten inte bör finansiera nationella åtaganden för flyktingmottagande.

Satsningen i budgeten på klimatfrågor välkomnas av CONCORD Sverige. Att Sverige tar steg för att anpassa sin beräkningsmodell av BNI och biståndsnivån till de nya EU-reglerna är ytterligare en positiv nyhet från dagens budgetpresentation, även om CONCORD Sverige vill se att nivån ökar till 1 % istället för de 0.98 % som presenterades i dagens budget.

CONCORD Sverige representerar 57 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.