2014-11-04 18:14Pressmeddelande

Regeringen ökar klimatfokus i post-2015-förhandlingarna

Jämställdhet, frihet från våld och utrotande av extrem fattigdom kommer även för den nya regeringen att vara prioriterade frågor i förhandlingarna om de nya globala utvecklingsmålen. Samtidigt höjs ambitionen på jämlikhets- samt klimat- och miljöområdet. Det sade biståndsminister Isabella Lövin på tisdagen vid ett seminarium om de nya globala mål som i september 2015 ersätter millenniemålen.

Även samstämmighet, jämlikhet, demokrati och samhällsstyrning samt universalitet är viktiga svenska positionsfrågor i förhandlingarna, sade Lövin, som vill att Sverige i post-2015-förhandlingarna ska ”återta sin roll vi världen som förebild”. Hon påpekade också att det inte bara är hon i egenskap av biståndsminister som kommer att arbeta med och ta ansvar för processen.

”Det är inte bara jag utan hela regeringen, vilket är nödvändigt när vi arbetar med en så omfattande agenda.”

Lövin poängterade att de nya utvecklingsmål som antas i september till skillnad från millenniemålen ska gälla för alla länder och att alla stater och aktörer måste ta ansvar för att de mål som sätts blir ambitiösa och även för att genomföra dessa.

”Alla aktörer måste ta sitt ansvar. Här har civilsamhället en stark roll, både för påverkan och för att ställa oss till svars."

För att lyckas i förhandlingarna sade Lövin att Sverige kommer att arbeta för att influera EU:s position – men även för att bilda allianser med främst utvecklingsländer i frågor där Sverige har en annan åsikt än EU.

Den svenska styrgruppen för den globala kampanjen Beyond2015, som stod bakom seminariet, välkomnade biståndsministerns uttalanden men påminde om att post-2015-agendan är långt ifrån i hamn.

”Det är väldigt positivt att regeringen har en tydlig och stark ambition gällande Sveriges roll i förhandlingarna. Vi inväntar nu en tydlig svensk position och ser fram emot att se ord omvandlas till handling i de förhandlingar vi står inför”, sade Sara Lindblom, programkoordinator för påverkan på Rädda Barnen som ingår i styrgruppen.CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.