2015-12-21 11:53Pressmeddelande

Regeringen svarar om avräkningar ur biståndsbudgeten

I oktober skrev flera medlemmar i CONCORD Sverige ett öppet brev adresserat till stats- och finansministern där organisationerna uttryckte sin oro över urholkningen av det svenska biståndet till följd av ökade avräkningar ur biståndsbudgeten. Nu har regeringen svarat genom biståndsminister Isabella Lövin.

Läs svaret i sin helhet från biståndsministern här.

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.