2016-04-28 13:37Pressmeddelande

Rösta nej till en proposition som undergräver mänskliga rättigheter

I dag överlämnade regeringen sin proposition om åtstramningar i flyktingpolitiken till riksdagen. Förslaget har fått massiv kritik, inte minst från tunga remissinstanser som anser att det står i strid med internationella konventioner och får svåra konsekvenser för människor på flykt. Det undergräver även Sveriges åtaganden i Agenda 2030 och Politik för global utveckling, och ambitionerna för en feministisk utrikespolitik. Vi uppmanar våra folkvalda att rösta nej till propositionen.

Med förslagen om åtstramningar i flyktingpolitiken hamnar Sverige på EU:s miniminivå vad gäller att erbjuda skydd åt nödställda flyktingar. Barnombudsmannen beskriver förslaget som ”barnfientligt” och Förvaltningsrätten i Göteborg ifrågasätter om det är förenligt med Europakonventionen och FN:s barnkonvention. Det är en sorglig utveckling för Sverige som är känt för att stå upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde.

”Vi kan inte se på när regeringen föreslår förändringar som tydligt försämrar mänskliga rättigheter och bryter mot internationella konventioner”, säger Martin Nihlgård, Sverigechef på IM Individuell Människohjälp.

Det är också tydligt att de åtstramade reglerna kring familjeåterförening och anhöriginvandring kommer att leda till att familjer splittras och slå särskilt hårt mot kvinnor och barn.

”De kvinnor och barn som skulle ha fått en möjlighet att återförenas med sina familjer i Sverige blir med den nya lagen istället kvar i konfliktområdena, eller tvingas ge sig ut på den riskfyllda flyktvägen”, säger Björn Cedersjö, direktor i Sveriges kristna råd.

Vi, tolv organisationer med verksamhet inom humanitärt arbete och utvecklingsfrågor, vädjar till samtliga ledamöter i riksdagen att rösta nej till:

  • Åtstramade regler kring familjeåterförening och anhöriginvandring.
  • Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Förslaget medför en stor osäkerhet som har särskilt negativ inverkan på barn och vuxna som upplevt traumatiska händelser.
  • Att övriga skyddsbehövande inte får rätt till uppehållstillstånd. En stor andel av alla hbtqi-personer som sökt asyl i Sverige har beviljats uppehållstillstånd genom denna kategori.
  • Begränsningen av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter. De som får stanna på grund av ömmande omständigheter utgör några få procent av antalet asylsökande. De flesta är barn.

För mer information kontakta:
Jenny Haraldsson Molin, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, 0707-41 03 70

Afrikagrupperna, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Individuell Människohjälp, KFUM Sverige, Kvinna till Kvinna, Män för Jämställdhet, Praktisk Solidaritet, RFSL, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Sveriges kristna råd, Svenska kyrkans internationella arbete och Union to Union

/Medlemmar i CONCORD Sverige

CONCORD Sverige representerar 58 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.