2021-01-22 11:24Pressmeddelande

Starkt stöd för lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter

Handelsminister Anna Hallberg, Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige och Pernilla Baralt, generalsekreterare Unicef.Handelsminister Anna Hallberg, Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige och Pernilla Baralt, generalsekreterare Unicef.

Idag tog utrikeshandelsminister Anna Hallberg emot 21 070 underskrifter från kampanjen Visa handlingskraft. 41 företag och 61 fackförbund och organisationer har också ställt sig bakom kampanjens krav på en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö i all sin verksamhet.

Någon sådan lag finns idag inte i Sverige. Men i EU har processen för att skapa bindande regler för företag och mänskliga rättigheter påbörjats. Kampanjen har velat sätta press på regeringen att driva på mer aktivt inom EU och att börja utreda hur en EU-lag kan integreras i svensk lagstiftning. Arbetet i Sverige för att säkerställa en effektiv lag måste ske i dialog med civilsamhällesorganisationer, fackliga organisationer och företag, uppmanar kampanjen.
– Vår kampanj Visa handlingskraft visar att stödet i Sverige för en ambitiös HRDD-lagstiftning är starkt. Vi är många som anser att frivilliga riktlinjer inte räcker - det är dags att lagstifta, sa Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige till handelsministern i samband med överlämningen.

Ministern uttryckte tacksamhet för det arbete som gjorts inom ramen för kampanjen, och sa att civilsamhällets agerande är en förutsättning för Agenda 2030. Hon sa också att mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt är en hjärtefråga för henne.
– Regeringen instämmer, vi behöver en lagstiftning. Det blir mer power om vi gör det på EU-nivå. EU kommer att lägga fram ett förslag om ett rättsligt ramverk om due diligence inom företag och mänskliga rättigheter, jag står verkligen bakom det. Jag har mycket dialog med svenska företag och jag känner att de också står bakom det, sa utrikeshandelsminister Anna Hallberg vid dagens överlämning.

Kampanjen Visa handlingskraft har pågått sedan slutet av september förra året och alltså fått stöd av 21 070 privatpersoner, 41 företag och 61 organisationer, bland dem flera fackförbund.
– Flera fackliga organisationer menar att en lag kan utgöra ett viktigt verktyg för att skydda arbetstagares rättigheter. Respekten för rätten att gå med i en fackförening är ett avgörande skydd mot kränkningar på arbetsplatser, precis som arbetstagares möjligheter att ställa företag till svars. Utan en lag missar vi en möjlighet att uppnå förbättringar på världens arbetsmarknader, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union som är de svenska fackens gemensamma biståndsorganisation och en av de 14 organisationerna som tagit initiativ till kampanjen.”

Företag vill också ha en lag
Bland företagen som ställt sig bakom kampanjens krav finns allt från globala börsbolag till livsmedelskedjor, försäkringsbolag och små och medelstora företag inom livsmedels- och modebranschen. En del företag gör redan en så kallad human rights due diligence för att säkerställa att mänskliga rättigheter, däribland kvinnors och barns rättigheter, och miljö inte påverkas negativt av deras verksamhet. Men granskningar visar att frivilliga åtaganden inte räcker. Amnesty International Sverige och Fair Action kunde förra året visa att bara hälften av de företag som har en policy för mänskliga rättigheter följer upp hur den implementeras.
– De frivilliga regelverken har helt enkelt inte lyckats tackla orsakerna till omfattande negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i de globala leverantörskedjorna. Och har inte heller varit tillräckliga för att få företag att agera, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig företag och mänskliga rättigheter på Amnesty International Sverige.

Starkt folkligt stöd för en lag
En Sifo-undersökning från hösten 2020 visade att av 7 och 10 svenskar vill se en lag som skärper företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Undersökningen gjordes på uppdrag av Amnesty International Sverige och Fairtrade Sverige, som också är initiativtagare till kampanjen.
– Fönstret till en mer hållbar världshandel står på glänt. Med en EU-lagstiftning i sikte blir det ännu viktigare att svenska regeringen i dialog med berörda parter börjar utreda hur en lag som bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter kan integreras i en svensk författningskontext, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

 

 

Mer om kampanjen Visa handlingskraft:

Kampanjen har samordnats av plattformen CONCORD Sverige. Initiativtagarna är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty International Sverige, Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam, Rädda Barnen, Swedwatch, Unicef Sverige, Union to Union och We Effect.

 

Företag som står bakom kampanjkraven: https://visahandlingskraft.nu/om-kampanjen/#foretag

Organisationer som står bakom kampanjkraven: https://visahandlingskraft.nu/om-kampanjen/#organisationer

 

 

 Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 76 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm