2014-07-02 17:01Pressmeddelande

Svenska biståndet ändras vid regeringsskifte

null

PRESSMEDDELANDE

2014-07-02

Svenska biståndet ändras vid regeringsskifte

Om det blir ett regeringsskifte i höst vill oppositionen med (S) i täten se över den svenska biståndspolitiken. Kenneth G Forslund, biståndspolitisk talesperson i (S) vill se en ny blocköverskridande överenskommelse som ska ersätta dagens biståndspolitiska plattform. Det framkom när riksdagspartierna debatterade Sveriges bistånd, utvecklingspolitik och globala åtaganden i Almedalen på onsdagen.

”Plattformen som den ser ut i dag är för tunn för att det ska gå att styra biståndet med den. Det är för mycket som är oklart”, säger han.

Moderaterna anser å andra sidan att plattformen, som antogs i juni 2014, inte innehåller något nytt utan bara är en sammanslagning av en rad policys och att den därför ska ligga kvar efter valet.

Alla partierna var överens om att fokus på fattigdomsbekämpning måste stärkas i det svenska biståndet, något som civila samhällets organisationer har efterlyst i exempelvis den biståndspolitiska plattformen.

Det råder numera även bred enighet mellan partierna om att Sverige ska avsätta 1 procent av BNI till biståndsbudgeten, sedan moderaterna vänt i frågan. Däremot är partierna oense om innehållet. En av frågorna som skiljer partierna åt är frågan om kostnader för flyktingmottagande i Sverige ska ingå i biståndsbudgeten. De fyra allianspartierna är tillsammans med Socialdemokraterna positiva till att göra detta, medan Miljöpartiet,Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna säger nej.

Finansiering av klimatåtgärder var också en livligt diskuterad fråga under paneldiskussionen. På frågan om Sverige ska använda medel utanför biståndsbudgeten för att bidra till FN:s gröna klimatfond blev det tydliga nej från Moderaterna och Sverigedemokraterna medan resten av partierna var för eller delvis för.  

När det gällde samstämmighet i svensk utvecklingspolitik var alla partier eniga om att arbetet mot skatteflykt måste stärkas, däremot rådde det oenighet om Sverige ska kunna exportera vapen till länder som får svenskt bistånd.

I panelen satt: Désirée Pethrus (KD), Kenneth G Forslund (S), Hans Linde (V), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Kerstin Lundgren (C), Julia Kronlid (SD), Linda Nordlund (FP) och Pernilla Stålhammar (MP).

En enkät med fler svar från samtliga riksdagspartier finns att ladda ned i anslutning till detta pressmeddelande samt på www.concord.se

Arrangörer: Svenska Kyrkans Internationella arbete, Svenska Afghanistankommittén, Forum Syd, PMU, Plan Sverige, Kvinna till Kvinna, Individuell människohjälp, Naturskyddsföreningen, LO-TCO Biståndsnämnd, ICLD Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, RFSU, Afrikagrupperna, Svenska missionsrådet, Olof Palmes Internationella center, We Effect, WWF, Concord Sverige, Diakonia


CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.