2018-05-02 13:52Pressmeddelande

​Sverige, agera för fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning!

null

I EU:s förslag på biståndsbudget, en del av långtidsbudgeten som presenteras idag, skapar EU en struktur som flyttar biståndets fokus från fattigdomsbekämpning till EU-ländernas egna säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen. Det är fel! CONCORD Sverige uppmanar därför Sverige att agera kraftfullt i kommande förhandlingar.

Idag presenterar EU-kommissionen sitt förslag på EU:s nästa långtidsbudget som ska gälla från och med 2021 och fram till 2027. I den föreslagna långtidsbudgeten får EU:s globala arbete, där bistånd ingår, 123 miljarder euro vilket motsvarar ungefär 10 procent av den totala budgeten. Det är i sig rimliga siffror, men det finns en alltför stor risk att biståndspengarna kommer att användas till EU-ländernas nationella intressen, istället för fattigdomsbekämpning.

– Om de här förslagen går igenom har EU skapat en budget som systematiskt urholkar biståndet. Nu måste Sverige agera kraftfullt och snabbt för att bevara fokus på fattigdomsbekämpning, säger Madeleine Winqvist, policysamordnare på CONCORD Sverige.

Det oroande i förslaget är att tolv åtskilda programområden, som tillsammans täcker stora delar av EU:s globala arbete, ska slås samman till ett enda stort program. Programmet blandar säkerhetspolitiska, migrationspolitiska och ekonomiska prioriteringar med fattigdoms- och utvecklingsfrågor. Med programmets tydliga fokus på migration, säkerhet och ekonomiska intressen, är risken stor att frågor som exempelvis mänskliga rättigheter och jämställdhet nedprioriteras.

EU föreslår också att en stor del av budgeten för EU:s globala arbete inte öronmärks. Detta för att kunna använda medlen till olika oförutsedda händelser. Eftersom migration är satt som en prioriterad fråga är risken stor att dessa icke öronmärkta medel går till exempelvis kustbevakning och gränskontroller.

– Förslagen är djupt oroande. Biståndspengar som ska användas för att stödja människor att ta sig ur fattigdom och bygga demokratiska samhällen kan istället komma att användas för att stoppa människor som flyr krig och förtryck från att ta sig till Europa, säger Madeleine Winqvist, policysamordnare på CONCORD Sverige.

I de kommande budgetförhandlingarna uppmanas därför Sverige att:

  • Skydda biståndets ursprungliga syfte och se till att behoven hos människor som lever i fattigdom och förtryck prioriteras istället för ett ökat fokus på EU-ländernas egna, inhemska politiska intressen.
  • Sverige måste driva på för att de globala målen för hållbar utveckling blir vägledande – på riktigt – för EU:s externa arbete. EU behöver hålla sitt löfte om att en given del av biståndet ska gå till de minst utvecklade länderna och att pengarna inte fördelas utifrån kortsiktiga säkerhetspolitiska och migrationspolitiska intressen.
  • Sverige måste driva på för att införa tydliga garantier att biståndet inte används felaktigt och urvattnas. EU måste behålla målet att nittio procent av den totala utrikesbudgeten ska gå till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Andelen av budgeten som sparas för oförutsedda händelser måste begränsas och komma med tydliga krav för hur de ska användas.

Kontakt:
Kristin Karlsson, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, 0704053228

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 62 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.