2015-10-14 08:51Pressmeddelande

Sverige behöver ett nytt system för att finansiera en solidarisk flyktingpolitik

Stockholm: 2015-10-13

Till: Statsminister Stefan Löfven

Finansminister Magdalena Andersson

Öppet brev om avräkningar i biståndsbudgeten för flyktingmottagande

Bästa Stefan Löfven och Magdalena Andersson,

”Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Vårt stöd bidrar till fattiga länders ekonomiska och politiska utveckling. Det stärker deras demokrati och skapar förutsättningar för dem att själva minska fattigdomen.”

När Sida under rubriken ”Det här är svenskt bistånd” beskriver på sin hemsida vad de skattemedel som finansierar Sveriges biståndspolitik bidrar till framgår inte att nära en fjärdedel av biståndsbudgeten inte används för fattigdomsbekämpning, och inte utvärderas mot biståndets mål. Av 40,4 miljarder budgeterade medel för bistånd stannar i år 8,8 miljarder i Sverige. Nästa år förväntas avräkningarna bli ännu högre.

Vi, undertecknare av detta brev som dagligen arbetar nära människor som lever i fattigdom och utsatthet i de fattiga länder där biståndet ska göra skillnad, känner en stor oro inför att den stora andelen avräkningar av biståndsbudgeten ska öka ytterligare.

Resursstarka länder som Sverige står inför en stor utmaning när kriser i vår omvärld tvingar miljoner människor att fly sina hem. Vi är stolta över den värme och det stora engagemang som medmänniskor, organisationer, myndigheter och skolor runtom i Sverige visar dem som under mycket svåra förhållande lyckats lämna krig och förtryck i sina hemländer och tagit sig till Sverige.

Sverige ska ha en solidarisk och human flyktingpolitik. Att ta pengar från människor som lever i fattigdom för att betala för andra människors rätt till skydd och asyl är inte en solidarisk politik.

Vi, undertecknare av detta brev, har ett ansvar för att ge en röst åt dem som inte själva har tillgång till den svenska debatten. Därför vill vi att regeringen presenterar ett nytt system för hur det viktiga flyktingmottagandet ska finansieras utan att Sverige urholkar biståndet.

Innan ett nytt system för betalning av flyktingmottagandet är på plats ser vi fram emot svar på två frågor:

  1. Hur stor andel av biståndsbudgeten anser regeringen att det är rimligt att ta från arbetet för att minska fattigdom och stärka demokrati, istället för att finansiera flyktingmottagandet från andra nationella budgetposter eller med andra möjliga finansieringsalternativ?
  2. Vilka biståndsinsatser kommer att nedprioriteras när avräkningarna ur biståndsbudgeten nu når nya rekordnivåer och eventuellt ökar ytterligare?

Vänliga hälsningar

Action Aid - Christine von Sydow, Generalsekreterare

Afrikagrupperna, Gabi Björsson, Generalsekreterare

Diakonia – Bo Forsberg, Generalsekreterare

Erikshjälpen, Daniel Grahn, Generalsekreterare

Forum Syd – Annica Sohlström, Generalsekreterare

Individuell Människohjälp - Ann Svensén, Generalsekreterare

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) – Malin Nilsson, Generalsekreterare

Kvinna till Kvinna – Lena Ag, Generalsekreterare

MyRight - Tiina Nummi-Sodergren, Ordförande

PMU – Niclas Lindgren, Direktor

RFSU – Maria Andersson, Generalsekreterare

Svenska Afghanistankommittén – Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare

Svenska Kyrkan – Gunilla Hallonsten, Tf Internationell Chef

Svenska missionsrådet – Eva Christina Nilsson, Generalsekreterare

Union to Union – Kristina Henschen, Kanslichef

WaterAid – Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare

We Effect – Anneli Rogeman, VD

/ Medlemmar i CONCORD Sverige

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.