2016-12-27 07:37Pressmeddelande

Sverige kan stärka kvinnors rättigheter i FN:s säkerhetsråd

Med en feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd kan Sverige stärka kvinnors rättigheter och representation i konflikter och globala freds- och säkerhetsfrågor. Det konstaterar medlemsorganisationer inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet, som inför att Sverige tar plats i säkerhetsrådet har framfört ett antal rekommendationer till regeringen.

I januari tar Sverige plats som tillfällig medlem i FN:s säkerhetsråd. Utrikesminister Margot Wallström, som efter valet lanserade regeringens feministiska utrikespolitik, har aviserat att jämställdhet är en fråga som regeringen ska prioritera under de två år som Sverige sitter i rådet.

– Nu kliver Sverige in i ett av världens mäktigaste forum. Det är en möjlighet att göra verklighet av den feministiska utrikespolitiken. Det finns höga förväntningar bland kvinnoorganisationer och andra som verkar för jämställdhet runt om i världen. Samtidigt, med de politiska blockeringar som just nu råder, har vi realistiska förväntningar, säger Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, en av de organisationer som står bakom rekommendationerna.

Säkerhetsrådet är ett slutet rum där kvinnors röster sällan hörs. Det är därför viktigt att Sverige bidrar till att kvinnors och flickors rättigheter står högst på agendan när säkerhetsrådet beslutar om fredsbevarande insatser och sanktioner, och att till exempel kvinnoorganisationer deltar när rådet diskuterar fred och säkerhet, anser Kvinna till Kvinna.

Inför medlemskapet har den svenska regeringen bland annat lyft fram FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, konfliktförebyggande och transparens som fokusfrågor för Sverige i säkerhetsrådet. CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet välkomnar dessa prioriteringar och har sammanställt flera rekommendationer för respektive områden.

På området konfliktförebyggande har säkerhetsrådet erkänt att vapenspridning kan öka risken för könsrelaterat våld. Därför bör Sverige driva frågan om vapenkontroll och nedrustning.

– Våra kollegor i konfliktområden berättar om hur spridning av vapen bidrar till kränkningar av politiska och sociala rättigheter. Exempelvis begränsas kvinnors rörelsefrihet, vilket försämrar möjligheten till ekonomisk försörjning och deltagande i demokratiska processer. Vi vill se att Sverige driver frågan om vapenspridning i säkerhetsrådet så att staterna åtar sig att göra mer, säger Gabriella Irsten, politisk handläggare vid Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), som också ingår i arbetsgruppen.

– Fokus måste också sättas på frågor som idag lämnas obehandlade, såsom den grundläggande frågan om att begränsa produktionen av vapen och att skapa bättre kontroll över spridningen av ammunition.

Samtliga rekommendationer finns att läsa på www.concord.se

För mer information, kontakta:

Gabriella Irsten, politisk handläggare på IKFF, 0736-871982
Anna-Carin Hall, pressansvarig på Kvinna till Kvinna, 0733-609125

IKFF, Kvinna till Kvinna, MÄN, Operation 1325, Plan International Sverige, PRO Global, Praktisk Solidaritet, RFSU, RFSL, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union och WaterAid.

/Medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet.

CONCORD Sverige representerar 60 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.