2014-09-24 11:49Pressmeddelande

Sverige måste ta ansvar i förhandlingarna om nya utvecklingsmål

I dag möts världens ledare i FN:s generalförsamling. Mötet utgör startskottet för ett års förhandlingar om vilka nya utvecklingsmål som ska ersätta FN:s millenniemål. Nu uppmanar 17 svenska organisationer, samordnade av CONCORD Sverige, den svenska regeringen att ta ansvar för ambitiösa mål kring klimat, fattigdom, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Millenniemålen antogs år 2000 och var FN:s plan för att utrota den extrema fattigdomen i världen. Men 14 år senare återstår svåra globala utmaningar. Dessa behöver adresseras i den nya utvecklingsagenda som ersätter millenniemålen i september nästa år. 

Från och med i dag har medlemsstaterna ett år på sig att enas om nya utvecklingsmål. Nu uppmanar 17 organisationer regeringen att agera för att FN:s medlemsstater enas kring ambitiösa utvecklingsmål på flera områden. Sverige bör verka för:

  • Att FN:s medlemsstater lever upp till existerande åtaganden såsom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.
  • Ambitiösa åtaganden som ökar jämställdheten och stärker flickors och kvinnors rättigheter 
  • Att de nya utvecklingsmålen stoppar klimatförändringarna och hanterar dess konsekvenser 
  • Att den ekonomiska tillväxten i världen måste vara hållbar och rättvis, så att växande klyftor mellan fattiga och rika minskar
  • Att världens rika länder även fortsättningsvis ska avsätta minst 0,7 procent av BNI i bistånd och verkar för att stoppa olovlig kapitalflykt 

Bakom uppmaningen står Afrikagrupperna, FN-förbundet, Forum Syd, Individuell Människohjälp, Kvinna till kvinna, LO-TCO Biståndsnämnd, LSU, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella Center, PMU, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Kyrkans Internationella Arbete, Svenska missionsrådet, RFSU, Världsnaturfonden WWF, WaterAid samt We Effect. 


CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.