2017-07-05 06:00Pressmeddelande

Sveriges feministiska utrikespolitik behövs mer än någonsin

null

Idag presenteras rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” – en unik granskning gjord av 19 organisationer inom CONCORD Sverige. Rapporten visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin och har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport.

När Utrikesminister Margot Wallström 2014 offentliggjorde att regeringen skulle föra en feministisk utrikespolitik var det ett modigt, viktigt och unikt ställningstagande. I en tid av allt starkare antifeministiska strömningar i världen, där president Trump stoppar mångmiljonstöd till organisationer som levererar livsnödvändig mödravård och där EU går allt längre för att hålla människor som flyr borta från sina gränser, behövs Sveriges feministiska utrikespolitik mer än någonsin.

– På de områden där den feministiska utrikespolitiken har fått genomslag har den gjort verklig skillnad för kvinnor och flickors rättigheter. Ett av de tydligaste exemplen under det gångna året är den politiska och finansiella motkraft som Sverige mobiliserade mot Trumps återinförandet av the Global Gag Rule, säger Hans Linde, ordförande RFSU, en av medlemmarna i CONCORD Sveriges Jämställdhetsarbetsgrupp, som gjort rapporten.

Andra positiva exempel är Sveriges arbete inom FN:s säkerhetsråd, där regeringen lyfter kvinnors erfarenheter från konfliktdrabbade områden och kvinnors roll i fredsprocesser. Även arbetet som sker inom Sveriges långsiktiga bistånd, där kvinnors ekonomiska egenmakt har fått större utrymme de sista åren.

Samtidigt slår rapporten fast att regeringens agerande på två viktiga områden direkt motverkat målsättningarna i den feministiska utrikespolitiken; svensk vapenexport och migrationspolitiken.

– Ett tydligt exempel är att Sverige under det senaste året beviljat vapenexport till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, trots att de är diktaturer som dessutom utför flygattacker mot Jemen. Det motverkar alla ambitioner med en feministisk utrikespolitik. Reglerna för vapenexporten måste ändras. Nu!, säger Agnes Hellström, ordförande på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, en av medlemmarna i CONCORD Sveriges Jämställdhetsarbetsgrupp, som gjort rapporten.

Sveriges nuvarande, tillfälliga asyllag, som till exempel omöjliggör anhöriginvandring för de flesta som får asyl i Sverige, är det andra tydliga exemplet där regeringens politik motverkar den feministiska utrikespolitiken.

– Att möjligheten till familjeåterförening försvårats för de flesta som får och fått skydd i Sverige leder till att framförallt kvinnor och barn blir kvar i konfliktdrabbade områden eller tvingas ut på transitrutter där de inte bara riskerar sina liv, utan även löper stor risk att utsättas för sexuellt våld och trafficking, säger Erik Lysen, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, en av medlemmarna i CONCORD Sveriges Jämställdhetsarbetsgrupp, som gjort rapporten.

Om rapporten:

I rapporten - ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” - granskar 19 organisationer i CONCORD Sveriges Jämställdhetsarbetsgrupp genomförandet av den feministiska utrikespolitiken 2016-2017.

Rapporten berör Sveriges utvecklingssamarbete och humanitära bistånd, Sveriges freds- och säkerhetspolitik och Sveriges migrations- och flyktingpolitik.

Medlemmar i CONCORD Sveriges Jämställdhetsarbetsgrupp som står bakom rapporten: Afrikagrupperna, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, MyRight, MÄN, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union, WaterAid och We Effect.

Läs/ladda ner rapporten här

Kontakt:
Kristin Karlsson, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, 070 405 32 38

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 61 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.