2015-09-24 10:12Pressmeddelande

Utrota fattigdom och rädda planeten - Ny agenda för hållbar utveckling vid toppmöte i New York

(Stockholm, New York 24/09/2015)

Samtidigt som stats- och regeringsföreträdare samlas i New York 25-27 september för att formellt anta post-2015 agendan ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling” – nyckeldokumentet för FNs Sustainable Development Summit och FNs 70de generalförsamling - uppmanar CONCORD Sverige nu samtliga EU medlemsstater att prioritera implementering av agendan.

Under flera år har civila samhället, representanter från regeringar, näringslivet och akademin från hela världen träffats för att diskutera, debattera och slutligen komma överrens om Agenda 2030. Miljoner människor från hela världen har varit med och bidragit till den nya agendan i en bred, positiv och inkluderande process.

Vi välkomnar antagandet av Agenda 2030 och gratulerar Sverige för sitt engagemang och sin beslutsamhet i att uppnå ett ambitiöst resultat. Men det är nu arbetet med implementering börjar och CONCORD Sverige uppmanar Sveriges regering att fortsätta arbeta med samma höga ambitionsnivå för att säkerställa att tillräckliga resurser och prioriteringar ges för att uppnå de nya målen för en hållbar utveckling både i Sverige och globalt.

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.