2016-08-31 15:40Pressmeddelande

Välkommet att biståndsmiljarder återförs till fattigdomsbekämpning

Regeringen meddelade på tisdagen att 6,4 miljarder kronor återförs till biståndet 2016. Beskedet välkomnas av 16 svenska biståndsorganisationer verksamma inom CONCORD Sverige, som samtidigt beklagar att återbetalningen sker på bekostnad av ett generöst flyktingmottagande. Sverige bör kunna ha en solidarisk och human flyktingpolitik utan att kostnaden täcks ur biståndsbudgeten.

”Vi välkomnar att regeringen beslutat att återföra medel till biståndet. Det är ett steg i rätt riktning och pengar som behövs för att bekämpa fattigdom och förtryck och stärka de mänskliga rättigheterna i fattiga länder. Nu behöver Sverige se över och ändra systemet för hur de gör avräkningar och budgetera på ett sätt som säkerställer att biståndet endast används till utvecklingssamarbete och humanitära insatser”, säger Ann Svensén, generalsekreterare för Individuell Människohjälp.

Pengarna hade tidigare tagits från biståndet för att bekosta ett svenskt flyktingmottagande och enligt regeringen är tisdagens beslut en konsekvens av att avräkningarna för asylkostnader väntas minska. Det är en följd av den senaste tidens åtstramade flyktingpolitik. Organisationerna beklagar denna omsvängning och pekar samtidigt på riskerna med en ryckig hantering av biståndet.

”Det är positivt att pengarna återförs till insatser som de ursprungligen var avsedda för. Samtidigt är det viktigt att påpeka att Sveriges bistånd måste vara långsiktigt och förutsägbart, något som är centralt för att bekämpa fattigdom. Vi beklagar också att återbetalningen av biståndsmedel är ett resultat av Sveriges mer restriktiva flyktingpolitik. Sverige ska ha ett solidariskt och humant flyktingmottagande, säger Anneli Rogeman, vd för We Effect.

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.

CONCORD Sverige samordnar bl.a. svenska civilsamhällesorganisationers arbete med att bevaka EU-ländernas biståndsåtaganden och är den svenska nationella plattformen i CONCORD Europa, som genom AidWatch-initiativet granskar EU-länders bistånd.

Följande organisationer ingår i CONCORD Sveriges AidWatch-grupp: ActionAid, Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp, IOGT-NTO, Plan Sverige International, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska missionsrådet, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Union to Union, We Effect och Världsnaturfonden WWF.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.