2018-10-30 06:00Pressmeddelande

VALRESULTATET I BRASILIEN FÖRSTÄRKER ORON: HOTEN MOT DEMOKRATIN MÅSTE TAS PÅ ALLVAR

Valet av högernationalisten Jair Bolsonaro till ny president i Brasilien i söndags förstärker en global trend med ökande hot mot demokratin. Allt fler stater runt om i världen försöker nu tysta kritiska organisationer och de som granskar makten.

De senaste tolv åren har den demokratiska utvecklingen backat i världen. Istället ser vi en frammarsch för nationalism och auktoritära krafter, med Brasilien som det senaste exemplet. I flera länder tystas oberoende organisationer genom lagstiftning, reseförbud och smutskastning. Brasiliens nyvalde president Bolsonaro vill bland annat slänga ut internationella miljöorganisationer som Greenpeace och WWF och stoppa allt statligt stöd till nationella miljöorganisationer.

– Vi ser med stor oro på utvecklingen i Brasilien, som redan i dagsläget är det land där flest miljöförsvarare får sätta livet till. Bolsonaros tidigare signaler om att dra sig ur Parisavtalet och öppna upp för skövling av Amazonas kan få oerhört allvarliga konsekvenser, även globalt, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Människor i civilsamhället drabbas allt oftare av hot och våld. Över 300 människorätts- och miljöförsvarare mördades under 2017. Mörkertalet är sannolikt stort. Antidemokratiska regimer samarbetar över gränserna och tar efter varandras metoder. Inom loppet av två år antog över 60 länder snarlika lagar som hindrar eller försvårar för organisationer att ta emot utländsk finansiering.

Exemplen på hur det fria civilsamhället tystas är många. I Ungern har regeringen gjort det kriminellt för organisationer att hjälpa asylsökande. I Colombia förvärras hoten mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare som arbetar för att ta landet framåt efter fredsavtalet. USA:s president Donald Trump har förbjudit organisationer som tar emot amerikanskt bistånd att informera om abort. Nu är oron stor för att aborträtten försvagas även i Brasilien.

– Mot bakgrund av Bolsonaros uttalanden utgör den nya regeringen i Brasilien ett allvarligt hot, både mot hbtq-personer och mot de redan åtstramade aborträttigheterna i Brasilien. Utvecklas hans retorik till politiska beslut innebär det en väsentlig försämring för civilsamhällets utrymme att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna i Brasilien, säger Anna-Karin Johansson, RFSU:s generalsekreterare.

När demokratin hotas av auktoritära krafter behövs ett starkt och självständigt civilsamhälle än mer. Plattformen CONCORD Sverige har i dagarna överlämnat en rad förslag till ledamöter i riksdagens utrikesutskott om vad Sverige kan göra för att försvara och skydda de organisationer och aktivister som riskerar allt i kampen för det fria samhället. Det handlar bland annat om svenska ambassaders roll och om pågående budgetförhandlingar i EU som blir avgörande för EU:s stöd till civilsamhället världen över.

– Stödet till miljörörelsen i Brasilien har aldrig varit så viktigt som nu. Sverige måste ställa krav på de investeringar som görs i landet, exempelvis för hur AP-fonderna används och hur svenska företag agerar, säger Karin Lexén från Naturskyddsföreningen.

46 organisationer i svenska civilsamhället går också samman i en debattartikel i Aftonbladet idag. De efterlyser en kraftfull svensk politik för att skydda demokratiska fri- och rättigheter som är allvarligt hotade.


Presskontakter:

Anna Havula, Presschef Naturskyddsföreningen, tel: 070-8703700

Matilda Ström, Pressansvarig RFSU, tel: 076-160 33 07

Christina Wassholm, Kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, tel: 070 40 53 228

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.