2018-03-19 07:00Pressmeddelande

​Var går Sveriges gräns om EU:s gemensamma asylsystem?

null

Samtidigt som slutförhandlingarna kring EU:s gemensamma asylregelverk påbörjas uppmärksammar 12 organisationer i ett seminarium idag risken för att det nya regelverket kan komma att försvaga asylrätten. Organisationerna kräver tydliga svar från regeringen – kommer Sverige rösta för de nya reglerna även om det innebär försämrade rättigheter för människor på flykt och att vi aldrig mer kan återgå till vår mer humana och rättighetsbaserade asylpolitik?

På torsdag och fredag träffas EU:s statschefer för sitt sista toppmöte innan toppmötet i juni då EU antar det asylsystem som ska gälla i alla medlemsländer. Sveriges hållning är att ett gemensamt asylsystem måste komma på plats.

- Vi vill att regeringen är tydlig om Sveriges framtida flyktingpolitik och hur den kommer att ställa sig till förslagen som förhandlas på EU-nivå. Vi accepterar inte att Sverige duckar för denna viktiga fråga och sedan skyller på EU när asylrätten monteras ned bit för bit, säger Eliot Wieslander, Generalsekreterare Läkare i Världen.

- Ramverket för vidarebosättning, som handlar om att utöka antalet kvotflyktingar till EU, är den enda delen av EU:s nya gemensamma asylregelverk som har i syfte att säkerställa fler säkra och lagliga vägar till Europa. IRC och Ben & Jerry´s ’Together for Refugees’ kampanj har visat att det finns ett engagemang från allmänheten för ramverket. Nu vill vi att Sverige arbetar för att ramverket utgår ifrån humanitära grunder och inte blir ett medel för påtryckning gentemot länder utanför unionens gränser i syfte att uppnå EU:s migrationspolitiska mål, säger Imogen Sudbury, Chef för IRCs Brysselkontor.

Vissa av de förslag som EU-kommissionen lagt fram strider mot FN:s flyktingkonvention och andra viktiga konventioner, såsom Barnkonventionen. För att uppmärksamma risken för att det nya asylreglerna försvagar asylrätten samt diskutera om de har potential att förbättra situationen för människor på flykt anordnar CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp i samarbete Internationell Rescue Committee (IRC) och Ben & Jerry’s ett seminarium i Stockholm idag. Där deltar bland andra migrationsministerns statssekreterare Lars Westbratt. På seminariet kommer han att få ta emot namninsamlingen från uppropet #humanasyllag som kräver att regeringen inte godtar några förslag som:

  • försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna!
  • hindrar Sverige från att återgå till ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd!

Organisatörer till seminariet är CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp, som innefattar Caritas Sverige, Erikshjälpen, IM, Islamic Relief, LSU, Läkare i Världen, Rädda Barnen, svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella arbete, Sveriges Kristna Råd. I samverkan med International Rescue Committee och Ben & Jerry’s.

Läs mer om seminariet: https://www.concord.se/vad-star-pa-spel-med-eus-nya-migrationspolitik/

Läs mer om uppropet och EU:s gemensamma asylsystem: http://www.humanasyllag.se

Kontakt:
Kristin Karlsson, Kommunikationsansvarig CONCORD, 0704 05 32 28

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 61 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.