2019-04-10 13:26Pressmeddelande

”Vi kräver att regeringen ska öka transparensen och öppet redovisa beräkningsmodellen som de har kommit överens om snarast.”

null

I den vårändringsbudget som presenterades idag kom en ökning av avräkningarna med 700 miljoner och det saknas helt transparens – det går inte att utläsa vilka ytterligare kostnader som regeringen har valt att täcka med biståndspengar. Civilsamhällesorganisationer har länge krävt besked om vilka regler som långsiktigt ska gälla för de kostnader som biståndsbudgeten ska täcka. Efter regeringens löfte i februari om att avräkningarna från biståndsbudgeten skulle minska, efter att frågan om hur avräkningar ska beräknas har varit under översyn sedan 2016, kommer inte något besked om hur regeringen vill hantera frågan om avräkningar från biståndsbudgeten.

Regeringen har tillämpat regler som OECD/DAC beslutat om, och som tillåter länder att räkna delar av kostnaderna för flyktingmottagande som bistånd. Biståndsorganisationer och DAC:s egna experter har länge varit kritiska mot att reglerna ger för stort utrymme för rika länder att räkna kostnader ur andra budgetposter som bistånd på det sätt som Sverige gör. Med stöd av OECD/DAC-reglerna har Sverige länge gjort höga avräkningar och nu fortsätter regeringen att täppa till hål i budgeten med pengar som skulle gå till de allra mest behövande.

-Vi måste värna om det långsiktiga biståndet. Arbetet mot fattigdom och för demokratisering är nödvändigt för en hållbar värld för alla. Att regeringen nu ökar avräkningarna från biståndsbudgeten trots löfte om motsatsen är oacceptabelt, säger Georg Andrén, generalsekreterare för Diakonia och styrelseordförande för Concord Sverige.

Civilsamhällesorganisationer inom CONCORD Sverige har länge framfört att avräkningarna inte ligger i linje med de globala åtaganden som gjorts för ett effektivt bistånd, och inte heller är förenliga med riksdagens antagna mål för det svenska biståndet, och därför på sikt bör fasas ut helt. Regeringen har sedan 2016 utlovat en översyn av hur avräkningarna beräknas, som ska resultera i en långsiktigt hållbar och transparent beräkningsmodell som möjliggör granskning och uppföljning av denna del av budgeten, men hittills har vi inte sett något av denna öppenhet.

-Vi kräver att regeringen ska öka transparensen och öppet redovisa beräkningsmodellen som de har kommit överens om snarast, säger Anna Stenvinkel, Generalsekreterare på Forum Syd. Regeringen bör minimera avräkningarna och istället lägga resurser på att förverkliga Agenda 2030!

Bistånd ska vara till för de som behöver det mest, människor som lever i extrem fattigdom.

Anna Blücher, Advocacy & Policy Advisor Forum Syd

tel 08-506 37131

Georg Andren, generalsekreterare för Diakonia

tel 08-453 69 48

Hans Reuterskiöld, kommunikationsansvarig Concord Sverige

tel 070 40 53 228

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 65 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.