2018-03-07 07:00Pressmeddelande

​Vilka partier står upp för en feministisk utrikespolitik efter valet?

null

Kommer den feministiska utrikespolitiken att överleva valet? Den frågan debatterar de utrikes- och biståndspolitiska talespersonerna för Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag.

Till grund för debatten är den nyss publicerade skriften ”Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik” som tagits fram av 18 organisationer, som ingår i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet.

På seminariet ”En feministisk utrikespolitik efter valet” som hålls i Stockholm idag kommer politikerna att debattera frågorna:

  • Kommer alla partier vilja fortsätta föra en feministisk utrikespolitik under nästa mandatperiod?
  • Hur skulle i så fall de olika partiernas feministiska utrikespolitik skilja sig från varandra?

 Vi vill att alla svenska partier ser mervärdet i att föra en feministisk utrikespolitik och fortsätta vara det land som tydligt står upp för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, säger Kristina Henschen, generalsekreterare på Union to Union, medlem i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet.

”Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik” synliggör de största utmaningarna för det globala jämställdhetsarbetet och ger tydliga rekommendationer för hur Sveriges nuvarande och kommande regering kan bidra till en positiv förändring med hjälp av en fortsatt och förstärkt feministisk utrikespolitik.

 Med en feministisk utrikespolitik fortsätter Sverige vara en tydlig motkraft till länder som till exempel USA som genom sin nuvarande politik aktivt motarbetar många av de framsteg som gjorts för jämställdheten globalt, säger Hans Linde ordförande på RFSU, medlem i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet.

På seminariet som hålls i Myntkabinettet medverkar bland andra:
Maria Andersson Willner (S)
Sofia Arkelsten (M)
Kerstin Lundgren (C)
Yasmine Posio Nilsson (V)
Valter Mutt (MP)

”Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik” är framtagen av CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet som samlar 18 organisationer: Afrikagrupperna, Diakonia, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, Läkare i Världen, MÄN, Operation 1325, Plan international Sverige, PMU, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union, Wateraid och We Effect.

Kontakt:
Kristin Karlsson, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, 070 40 53 228

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 62 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.