2016-03-07 09:10Pressmeddelande

​Visa allvar med den feministiska utrikespolitiken!

Vapenexport, åtstramningar inom migrations- och flyktingpolitiken och avräkningar på biståndet. På flera områden fortsätter Sveriges regering att föra en politik som drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt. Det går stick i stäv med ambitionen hos en feministisk regering och med den feministiska utrikespolitik som lanserades hösten 2014, visar en rapport från CONCORD Sverige.


I rapporten, Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?, analyserar tolv organisationer huruvida regeringen agerat i linje med den feministiska utrikespolitiken när den fattat beslut i ett antal utrikespolitiska frågor på senare tid. Genomgången visar att den feministiska ambitionen hunnit göra avtryck på en del områden, samtidigt som jämställdhetsperspektivet saknas i flera viktiga beslut och förslag.


Ett tydligt exempel är de förslag på åtstramade regler för anhöriginvandring och familjeåterförening som regeringen annonserade i november 2015. Om förslagen verkställs får de mycket allvarliga konsekvenser för kvinnor och flickor, som förlorar den trygga resväg som anhöriginvandring medför och istället tvingas ut på flykt eller måste stanna kvar i krigets Syrien.


”Vi välkomnar Sveriges ambition att bedriva en feministisk utrikespolitik. Men regeringen riskerar att få ett trovärdighetsproblem när den gång på gång fattar beslut som får särskilt svåra konsekvenser för kvinnor, flickor och hbtqi-personer. Regeringen måste se över den politik som står i konflikt med målsättningarna i den feministiska utrikespolitiken", säger Jessica Poh-Janrell, policysamordnare för jämställdhet på CONCORD Sverige.

Inom freds- och säkerhetspolitiken är det feministiska perspektivet tydligt, åtminstone inom vissa delar. Regeringen har bland annat ökat dialogen med kvinnorättsaktivister i konfliktområden och lagt fram en strategi för Syrien med tydligt jämställdhetsperspektiv. Samtidigt tillåts Sverige under nuvarande regler exportera krigsmateriel till stater som begår allvarliga kränkningar av kvinnors rättigheter. Besked om nya regler för krigsmaterielexport ska läggas fram under det kommande året.

”Det behövs nya regler som stoppar exporten av vapen och annan militär utrustning till kvinnoförtryckande regimer. Även det är en viktig trovärdighetsfråga för den feministiska utrikespolitiken”, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.


För mer information, kontakta:

Jenny Haraldsson Molin, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige, 0707-41 03 70

Elin Liss, kommunikationsansvarig, IKFF, 0736 - 47 19 71Om rapporten

Rapporten Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? går igenom politiska beslut inom utrikespolitiken, som normalt sett omfattas av utvecklings-, freds- och säkerhets-, samt handelspolitiken. Dessutom görs en genomgång av migrations- och flyktingpolitiken samt miljö- och klimatpolitiken eftersom beslut på dessa områden får stora konsekvenser för människor utanför Sveriges gränser. Även utrikesminister Margot Wallström anser att dessa områden är starkt relaterade till utrikespolitiken. Bakom rapporten står CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp.

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.