2020-07-02 08:57Pressmeddelande

CONCORD-medlemmar i Sveriges e-delegation till FN-möte om Agenda 2030

UN photo/Sophia ParisUN photo/Sophia Paris

Sex av CONCORD Sveriges medlemmar finns med i den svenska e-delegationen vid nästa veckas högnivåforum för Agenda 2030 i FN. Konferensen sker digitalt på grund av coronapandemin, den 7-17 juli. FN:s generalsekreterare har utlyst det kommande decenniet till ett årtionde för handling.

Varje år rapporterar ett antal FN-länder om sitt genomförande av Agenda 2030 och uppfyllandet av Globala målen för hållbar utveckling på FN:s högnivåforum. Årets forum kommer att präglas av coronapandemin och hur vi i återhämtningen kan bygga en mer hållbar värld – Build Back Better. FN:s generalsekreterare har utlyst ”ett årtionde för handling” för att betona allvaret i situationen och öka takten i genomförandet av Agenda 2030.

Sverige deltar med en nationell e-delegation där civilsamhället representeras av sex av CONCORD Sveriges medlemmar: Act Svenska kyrkan, Dag Hammarskjöld Foundation, LSU, RFSL, Svenska FN-förbundet och Unicef.

- Svenska FN-förbundet hoppas på stärkt global samverkan för hållbar utveckling och att årets HLPF ger kraft och inspiration att gå vidare i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Lärdomen från coronapandemin är att vi behöver stärkta satsningar, inom planetens gränser, som når alla, säger Malin Åberg Aas, senior rådgivare på Svenska FN-förbundet.

Internationellt finns en oro i civilsamhället att organisationers deltagande kommer att begränsas och att möjligheten att granska och utkräva ansvar kring det som rapporteras av länder kommer försämras. Detta givet att det demokratiska utrymmet för organisationer att arbeta krymper i världen, vilket även skapar oro för att civilsamhället ska hindras under FN-konferenser. Det räcker inte att få tillgång genom en livestreaming av rapporteringen, utan organisationer måste få möjlighet att bidra med synpunkter och åsikter.

- Ett digitalt högnivåforum för den globala uppföljningen av Agenda 2030 är en utmaning men på sikt kanske en chans till bred inkludering. Det är oerhört viktigt att ett meningsfullt deltagande av civilsamhället garanteras, säger Matilda Hald, programansvarig på Dag Hammarskjöld Foundation.

Inför mötet tar svenska regeringen fram ståndpunkter kring åtagandet i Agenda 2030 om att Ingen ska lämnas utanför (Leave No One Behind), det vill säga att de som lever i störst utsatthet ska nås först. Det är något som civilsamhället under lång tid lyft som centralt i genomförandet, och även innan agendans antagande år 2015. Den globala uppföljningen är en plats för lärande och att säkerställa att länder tar hållbar utveckling på allvar. Men uppföljningen är frivillig. Därför är det viktigt att länder som Sverige är aktiva även under ett digitalt forum. Årets forum blir viktigt inte minst i ljuset av den pågående pandemin.

- Inget land eller region kan ensamt uppnå de globala målen, särskilt inte mitt under bekämpandet av en global pandemi. Vi behöver varandra för att Build Back Better, säger Micah Grzywnowicz, internationellt sakkunnig på RFSL.

 

 

Kontakt till talespersoner:

CONCORD Sverige: Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar@concord.se 070-673 85 79

Svenska FN-förbundet: Malin Åberg Aas, malin.aberg.aas@fn.se 076-209 08 26

Dag Hammarskjöld Foundation: Matilda Hald, matilda.hald@daghammarskjold.se 076-541 10 07

RFSL: Micah Grzywnowicz, micah.grzywnowicz@rfsl.se  0735-41 96 44


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 73 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm