2021-10-20 04:00Pressmeddelande

Så kan Sveriges politik för civilsamhällets utrymme bli bättre

Det är krisläge för demokratin i världen. För femtonde året i rad går utvecklingen bakåt globalt. Civilsamhällets utrymme stryps. För att vända trenden krävs modiga politiska beslut. I en rapport som släpps idag ger 24 organisationer förslag på vad beslutsfattare och civilsamhället kan göra.

 

I takt med att auktoritära krafter vinner mark får människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö det allt svårare att organisera sig. Miljö- och människorättsförsvarares verksamhet kriminaliseras, de hotas, misstänkliggörs och fängslas. En del får betala med sitt liv. Enligt organisationen Front Line Defenders mördades 331 aktivister under förra året. En majoritet av dem var miljöförsvarare.

 

- När handlingsutrymmet för civilsamhället stryps drabbas människor som redan lever under förtryck och diskriminering. Barn och unga är bland dem som möter allt större hot, risker och motstånd i sin aktivism. Deras organisationer, som dessutom ofta är informella, måste nås med direkt stöd, inte minst i repressiva miljöer, säger Lena Kjellberg från Plan International Sverige, en av organisationerna bakom rapporten.

 

Rapporten tar upp hur auktoritära regimer har använt pandemin som förevändning för att ytterligare begränsa civilsamhällets utrymme. Bland annat beskriver Amnesty International i sin årsrapport hur många regeringar tystat oliktänkande med pandemin som förevändning. Världsfacket ITUC har rapporterat om hur arbetsgivare passat på att göra sig av med fackligt aktiva arbetstagare under pandemins ekonomiska kris. Enligt Internationella IDEA har över tre fjärdedelar av världens alla länder infört restriktioner för religionsutövning under pandemin.

 

- I vårt arbete med internationell medföljning av människorättsförsvarare i Mexiko, Colombia och Guatemala ser vi tydligt hur pandemin, ökad militarisering och alltmer repressiva polisiära insatser minskat det demokratiska utrymmet och ökat straffriheten. En stark demokrati är en grundpelare för hållbar fred. Ett långsiktigt och livaktigt stöd för fredsprocesser är vad vi efterlyser, säger Lotta Sjöström Becker som är generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

 

Det är 24 organisationer inom CONCORD Sverige som tagit fram rapporten ”Tag plats! – Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”. De menar att den negativa trenden kan vändas, men att det bland annat krävs ett starkt politiskt stöd. Den demokratisatsning som Sveriges regering har lanserat är ett välkommet initiativ. De 24 organisationerna manar regeringen att göra större ansträngningar för att satsningen ska ha önskad effekt framåt.

 

- Demokratisatsningen måste fokusera på civilsamhällets villkor, särskilt förutsättningarna för kvinnors organisering. Den måste även genomsyra hela utrikespolitiken. Vapenexporten är ett tydligt exempel på hur olika områden motarbetar varandra, säger Tove Ivergård från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

 

Några av rekommendationerna i rapporten som riktar sig till regeringen handlar om just demokratisatsningen. Till exempel vill rapportförfattarna att det ska utvecklas en offentlig handlingsplan för demokratisatsningen för att möjliggöra för oberoende granskning av satsningen. 

 

 

Om rapporten:

Tag plats! – Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering, 2021 uppdatering är framtagen av arbetsgruppen för civilsamhällets demokratiska utrymme inom CONCORD Sverige. Det är en uppdatering av rapporten med samma namn från 2018. Rapporten innehåller rekommendationer för följande tre områden:

  • Samstämmig politik för civilsamhällets demokratiska utrymme
  • Utvecklingssamarbete för civilsamhällets demokratiska utrymme
  • Till civilsamhällets försvar i EU och FN

Mer om rapporten här: https://concord.se/rapporter/tag-plats-2021

 

De 24 organisationerna bakom rapporten:

ActionAid Sverige, Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Civil Rights Defenders, Diakonia, Fonden för Mänskliga Rättigheter, ForumCiv, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet -IKFF, IM, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LSU-Sveriges Ungdomsorganisationer, Naturskyddsföreningen, Plan International Sverige, Right Livelihood  Foundation, Riksförbundet för Sexuell Upplysning, RFSU, Rädda Barnen, SILC-Swedish International Liberal Centre, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika, Svenska Missionsrådet, Swedwatch, Union to Union, We Effect Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 81 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm

Relaterad media