2019-10-24 05:00Pressmeddelande

Global spridning av ny ikon i Agenda 2030

På mindre än en månad har den nya ikonen för Agenda 2030s viktigaste löfte – att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind) – spridits i över 20 länder i sex världsdelar. Kommuner, myndigheter, universitet och civilsamhälleorganisationer har börjat använda den.

Idag på FN-dagen lyfts Agenda 2030 med de 17 Globala målen för hållbar utveckling i många sammanhang. För precis en månad sedan lanserades en ny ikon för agendans viktigaste löfte om att ingen ska lämnas utanför.

Ikonen lanserades av Forum Syd och CONCORD Sverige den 24 september, i samband med FN-toppmötet i New York om genomförandet av Agenda 2030. På den månad som gått sedan lanseringen har ikonen delats av organisationer, ambassader och privatpersoner i totalt 24 länder i sex världsdelar. Vi har en räckvidd på över en miljon människor på sociala medier. Det officiella twitter-kontot SDG2030 har ikonen som sin profilbild, Agenda 2030-ambassadören Jenny Olsson har varit med och spridit den, liksom Sida och UD. I Danmark finns den översatta versionen (Ingen må lades i stikken) här.

- Det har varit fantastiskt roligt att få jobba med lanseringen av ikonen eftersom den har tagits emot så väl och spridits av så många olika aktörer världen över. Jag tror en nyckel till framgången är att den är lätt att ta till sig då den går i samma stil som resten av det grafiska materialet för Agenda 2030, säger Linnéa Frändå, kommunikatör på CONCORD Sverige.

Ikonen är framtagen i ett samarbete mellan biståndsplattformen CONCORD Sverige, Forum Syd och kommunikationsbyrån The New Division. The New Division var de som skapade den välkända designen för de 17 Globala målen som gett ett visuellt språk som underlättat kommunikationen och ökat kännedomen om Agenda 2030.

- När nu medvetenheten om agendan ökar är det viktigt att komma ihåg att dess viktigaste drivkraft är att den handlar om människors liv. Vår symbol förstärker detta medmänskliga engagemang och påminner oss om att vi inte får glömma någon, att alla måste ha en röst i utvecklingen, säger Jakob Trollbäck, vd för The New Division.

Med en ikon för agendans mest centrala åtagande om inkludering hoppas initiativtagarna ge uppmärksamhet och skjuts framåt i arbetet med global hållbar utveckling.

 

Ikonen finns att ladda ner på globalamalen.se och globalgoals.org

För svar på frågor om ikonen och hur den kan användas, läs här.

 

Bakgrund:

CONCORD Sverige och dess medlemsorganisationer arbetar med att öka medvetenhet om kärnan i Agenda 2030, att all politik och alla förändringar alltid ska se med utgångspunkten att de som lever i diskriminering ska prioriteras.

Att ”ingen ska lämnas utanför” innebär att de framsteg som görs ska omfatta alla grupper som idag är missgynnade, marginaliserade och diskrimineras i utvecklingen.

Världen har nu drygt tio år på sig att nå de sjutton utvecklingsmål som man enades om 2015. Men det ser inte ljust ut för flera av målen. För en del går utvecklingen till och med bakåt. Antal människor som lever i hunger ökar. Det gör också den ekonomiska ojämlikheten i många delar av världen. Barn och ungas möjligheter att få tillgång till bra undervisning ges inte tillräckliga resurser. Att arbeta mot strukturella hinder för jämställdhet är en motvindsfråga globalt.

 

Projektet har finansierats av Sida. Frågor och svar om projektet finns tillgängligt på concord.se

 

 

Kontakt:

Christina Wassholm, kommunikationsansvarig, CONCORD Sverige, tel: 070-405 32 28

Calle Strand, kommunikationsansvarig, The New Division, tel: 0739-85 53 53

 


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 69 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm

Relaterad media